Jarošov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Naďa Gutzerová, 11.05.2018
Umístění: Jarošov, střed obce, vedle mateřské školy
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY 1914 - 1918
UTRPENÍM KE SVOBODĚ

VÁC. CHLEBOUN 1887 – 1914
JOS. LENOCH 1887 – 1914
VÁC. LENOCH 1885 – 1915
FR. MOTYČKA 1892 – 1915
JOS. BOŠTÍK 1894 – 1915
JOS. HERYNEK 1887 – 1915
JOS. PROKOP 1882 – 1915
AL. ŠPLÍCHAL 1889 – 1915
JOS. FRANC 1893 – 1915
FR. HERYNEK 1896 - 1916
FR. VOSTŘEL 1880 – 1914
FR. DOLEŽAL 1893 – 1915
JOS. KOŠŇAR 1876 – 1917
JAN KRČIL 1885 – 1915
VÁC. HORÁK 1891 – 1918
JOS. KAŠPAR 1872 – 1916
VÁC. ŠPLÍCHAL 1890 – 1917
VÁC. ZEMAN 1892 – 1921
JOS. PŮLKRÁBEK 1880 – 1918
FR. JETMAR 1887 – 1915
JOS. BAŤA 1883 – 1918
JOS. KVAPIL 1881 - 1916
Poznámka:

Chleboun Václav: ErsRes., k. k. LIR. Nr. 30, 2. Komp. +17.10.1914.
Lenoch Josef: IR. Nr. 98, +12.12.1914 Dominikovice, Halič, padl.
Lenoch Wenzel: Inft., IR. Nr. 98, 10. Komp.
Motyčka František: Inft., IR. Nr. 98 4. ErsKomp. +8.3.1915 Ropica Ruska, Halič, padl.
Boštík Josef: Inft., IR. Nr. 94, 6. Komp. +6.3.1915.
Šplíchal Alois: Res Ul., k. k. LUR. Nr. 2. +23.3.1915 Valjevo, Srbsko.
Herynek František: *2.4.1895, IR. Nr. 98. +1916 nezvěstný, Itálie.
Horák Václav: Inft., HadSortAmt Inzersdorf, +14.12.1917.
Kašpar Josef: Inft., IR. Nr. 98. nezvěstný od r. 1916 Itálie.
Půlkrábek Josef: Dr., DR. Nr. 8. +6.2.1919 nemocnice Busto, Itálie. Podle rozdílných dat nelze přesně určit, zda je tento rodák z Jarošova totožný s Josefem Půlkrábkem uvedeným na pomníku.
(zdroj: VHÚ, Oö landesbibliothek, VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5307-6772
Pomník přidal: Naďa Gutzerová
Doplnění informací: Arno Glaser