Rabakov

Hrob František Poživil

Autor: Jiří Kašpárek, 30.04.2018
Umístění: Rabakov, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
POŽIVIL
ROTM. V ZÁLOZE

padl v boji
při povstání českého lidu
8.5.1945 stár 34 roků

Čest budiž památce jeho

Synové Tvoji hájit budou
za cos Ty život dal.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2115-1989
Pomník přidal: Jiří Kašpárek
Příprava dat: Martin Brynych

Hrob Josef Tomášek

Autor: Jiří Kašpárek, 30.04.2018
Umístění: Rabakov, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
JOSEF TOMÁŠEK
padl v revolučních bojích
7.V.1945 v stáří 23 roků

Nad Tvým hrobem lkají,
synu, rodičové Tvoji,
bolest jejich nic již
v žilí celém nezahojí.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2115-2182
Pomník přidal: Jiří Kašpárek
Příprava dat: Martin Brynych