Stredné Plachtince

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.04.2018
Umístění: Stredné Plachtince, malý park v dolnej časti obce, vpravo pri hlavnej ceste medzi domami č. 19 a 38, odbočka ku kostolu
Nápis:
OBETE
I. SVETOVEJ VOJNY
1914 - 1918

Ján Cesnak
Ján Fedeš
Ján Belic
Pavel Šebjan
Michal Slávik
Michal Kvietik
Pavol Uhrin
Michal Zaťkov
Ján Fojtík
Pavel Šimko
Juraj Ľavčok
Juraj Macko
Ján Červoč
Ján Zaťko
Ján Dorotkyn
Pavel Dorotkyn
Ján Uhrin
Ján Svákus
Michal Belic
Michal Ferov
Ján Jambrich
Ján Šebjan
Pavel Jamber
Ján Šípoš
Ján Feranc
Juraj Ferov
Ján Balik
Ján Ľaučok
Ján Štefanides
Pavel Belic
Pavel Hvodlik
Jozef Šinko

Osud nevráti čo vzal,
vracia spomienku, bôľ a žiaľ.

Na pamiatku občanom obce
Stredné a Horné Plachtince,
ktorí zahynuli v I. svetovej vojne

Venuje
OBEC Stredné Plachtince

August 2017

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.04.2018
Umístění: Stredné Plachtince, malý park v dolnej časti obce, vpravo pri hlavnej ceste medzi domami č. 19 a 38, odbočka ku kostolu
Nápis:
1944
1945

JÁN FEROV
JÁN FEROV
ONDREJ GULLER
JÁN HORNIAK
JÁN MAJDAN
JURAJ ŠINKOV

TRUSEVIČ VIKTOR FEDOROVIČ
POCHÁDZAL Z MESTA ZÁPOROŽIE
PADOL PRI OSLOBODZOVANÍ
PLACHTINIEC
8.V.1926 - 31.XII.1944
ТРУСЕВИЧ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
ЖИЛ В ГОРОДЕ ЗАПОРОЖЕ
ПОГИБ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
СЕЛО ПЛАХТИНЦЕ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.