Úmonín

Pohřebiště vojáků Napoleonských válek

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 20.04.2018
Umístění: Úmonín, Úmonín, malý remízek v poli cca 0,5 km západně od Úmonína, po pravé straně polní cesty z Úmonína do Bykáně. Lidově se tato oblast jmenuje „Na babě“.
Nápis:
MDCCCLII
?XXX???
Poznámka:

Pod letopočtem je nejpravděpodobněji uveden počet obětí, první písmeno je téměř jistě "D", za písmeny "X" nečitelný oválný znak a "V" (asi).
Z destičky na kříži:
Zde jsou pochováni důstojníci s francouzským knězem a ve dvou větších hrobech naproti u lesíka prostí vojáci. Francouzští a ruští vojáci pocházejí z napoleonských válek, kteří r.1813 v zámku úmonínském proměněném v nemocnici vojenskou – ne tak svými ranami jako spíše hladem zemřeli.Jak staří usedlíci vypravují, plazili prý se po čtyřech, aby na blízkém poli hrachovými lusky ukojili svůj hlad. Vymřeli prý všichni také ve dvoře lhoteckém, kde také byla vojenská nemocnice a jsou tam též pochováni. Mrtvá těla odvážel rolník Bednařík do šachty v polích připravených. Měl prý vypůjčený vůz od rolníka France z Úmonína. Luka a pole, na kterých byly šachty, patřily příbuznému Bednaříka rolníkovi Říhovi v Chrástu. Nad mrtvými těly byl později vysázen smrkový porost. V té části kde byli pochováni prostí vojíni, stromky se ujaly a pěkně rostly, v části druhé, se neujaly. V těchto místech našlo se dosti lidských kostí to skoro na povrchu. R. 1896 dala zde Jana baronka ze Schäffrů postaviti březový kříž, a ten když se rozpadl, postavil místo něho kolář Jiskra z Úmonína r. 1900 kříž nový. Také tu byla před dávnými lety deska se jmény pochovaných důstojníků, ale ta zmizela. Tradicí udržuje se také domněnka, že to byli vojáci, kteří Golč. Jeníkov vypálili a sem byli zahnáni. Zda je tomu tak, nelze určitě říci. Zachoval se zde také kámen na kterém je vyražen letopočet římskými číslovkami 1852, to asi značí rok umístění prvního památného kříže. Další údaj značí asi počet pochovaných – 133?


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká