Veľké Zlievce

Pamätná doska vojakom Červenej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 12.04.2018
Umístění: Veľké Zlievce, na čelnej stene budovy Obecného úradu Veľké Zlievce
Nápis:
VEĽKÉ ZLIEVCE
BOLI OSLOBODENÉ SOVIETSKOU ARMÁDOU
DŇA 2.1.1945
V OSLOBODZOVACOM BOJI PADLO 59 VOJAKOV
SOVIETSKEJ ARMÁDY
VEČNÁ VĎAKA PADLÝM HRDINOM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.