Opatovice

Pomník Jan Hus

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 09.04.2018
Umístění: Opatovice, naproti evangelickému hřbitovu přes silnici
Nápis:
1415 6./7. 1915
MISTR JAN
HUS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Jeroným Pražský

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 09.04.2018
Umístění: Opatovice, naproti evangelickému hřbitovu přes silnici
Nápis:
30./5.
JERONÝMU
PRAŽSKÉMU
1416 1916
KONFIRMANDI
Poznámka:

Jeroným Pražský, upálen 1416 v Kostnici – více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeron%C3%BDm_Pra%C5%BEsk%C3%BD )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Václav Šára

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 09.04.2018
Umístění: Opatovice, evangelický hřbitov
Nápis:
Rodina Šárova
Věnovali
zarmoucení rodiče
na věčnou památku
svých milých dětí
dcery
Anny Šárové
nar. 23./6.1893 zem 11./6.1918
syna
Václava
nar. 19./6.1891 padlého v Itálii
na břehu řeky Piavy
dne 18.6.1918.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká