Víska

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivana Pochobradská, 01.12.2006
Umístění: Víska, před obecním úřadem
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ DRAHÉ VLASTI VE SVĚT. VÁLCE ŽIVOTY OBĚTOVALI:
FENYK JOS., HERMAN OTA, HEJDUK ANT., HOLÍK FR., KŘIVSKÝ JAN, LAŠEK JAN, LAŠEK JAR., MACHKA VÁC., PAPOUŠEK RUD., PISKAČ FR., PISKAČ JOS., POLÍVKA VÁC.

VE DRUHÉ SVĚT. VÁLCE 1939-1945, ŽIVOTY POLOŽILI.
HERMAN KAR., HERMAN RICH., KAJÍNEK JOS., ŠUMPICH FR., PETRLÍKOVÁ BĚT., ŠŤASTNÁ ANNA
ČEST VAŠÍ PAMÁTCE !

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-08754
Souřadnice: N49°46'14.07'' E15°39'21.64''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská

Kříž Obětem války

Autor: Ing. František Jedlička, 29.07.2013
Umístění: Víska, u silnice západně z obce, za obcí vpravo
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Ke křížům nejsou žádné relevantní informace. V obecní kronice obce Víska, která je vedena od 20. let 20. století o něm není zmínka. Zpětně je dopisována až k roku 1902, od kdy se také v obci vedla poměrně podrobně psaná školní kronika. Protože o stavbě křížku se nezmiňuje, lze předpokládat, že je starší. Prakticky je možné vyloučit, že byl stavěn k 1. světové válce, po které byla pořizována pouze pamětní deska v obci, která je z roku 1930 a původně byla umístěna ve škole. Po 2. světové válce byl vybudován pomník, na který byla deska ze školy přemístěna. V obci je ještě kamenný křížek z roku 1879 (ve stejném parčíku před budovou OÚ). Při dlouhodobém vyhledávání informací k historii obce v archivu a literatuře kronikář obce na informace o kříži nenarazil. Speciální pověst ke kříži obec nemá, ústním podáním se traduje, že se kříž váže k třicetileté válce, případně k nějaké válce další, ale žádný historický záznam o tom není (teoreticky by třicetiletá válka byla možná, protože obec Víska po ní evidovala prázdné selské usedlosti, takže lze důvodně předpokládat, že byla válkou zasažena, například v roce 1645 v okolí plenila švédská vojska. V úvahu ohledně vzniku kříže by teoreticky přicházela i válka prusko-rakouská z r. 1866. V sousední Malči tehdy tábořila jednotka pruské armády a v okolí následně vypukla epidemie cholery (v sousední Nové Vsi na ní zemřelo 40 ze 749 obyvatel), což se může spojovat s podobným dřevěným křížem za obcí Čečkovice. Podobná ústní informace tvrdila, že kříž ve Vísce původně stával u dnešního pomníku, kde je křížek z roku 1879. Po jeho instalování byl přemístěn na své současné místo. Ale vše jsou bohužel pouze hypotézy. Původní kříž nechala obec v roce 1999 vyměnit za nový.
(zdroj PhDr. Jan Čapek, kronikář obce Víska)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička