Vestec

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 09.02.2018
Umístění: Vestec, západní okraj Vesteckého mostu, příjezd po silnici č.18 od obce Obory
Nápis:
5. KVĚTNA 1945
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY PŘI OBRANĚ MOSTU
OBČANÉ Z VESTCE

LADISLAV PLAVEC 32 ROKŮ
FRANTIŠEK HÁJEK 33 ROKŮ

NEZAPOMENEME
Poznámka:

.....po odjezdu četnictva obsadili ozbrojení občané z Hřiměždic, Vestce a blízkého okolí stráně na levém břehu Vltavy. Měli v úmyslu zajistit most přes Vltavu u Vestce, který byl střežen vojenskými hlídkami esesmanů. Na základě toho nastaly mezi ozbrojenými občany a německými vojáky přestřelky. Za krátkou dobu přišly německým hlídkám na pomoc silné vojenské posily s těžkými zbraněmi z Dublovic. Občané nemohli této přesile čelit, a proto se rozprchli do lesů a okolních vesnic. Netušili, že se za nimi vydali kameník Ladislav Plavec (32 let) z Vestce čp. 37 a jeho švagr František Hájek (33 let) z Hřiměždic čp. 50, a nemohli je varovat. Muži vedli jízdní kolo a měli loveckou pušku. Od paní Králové věděli, že směrem od Sedlčan přijíždějí směrem k mostu kolony vojáků. Domnívali se, že to nemusí být Němci, a v případě, že jsou to oni, „tak se uvidí, co se dá dělat“. Paní Královou na navigaci pod Hlubokou strouhou poslali zpět domů. Paní Plavcová byla v té době doma se svým synem Ladislavem a dcerou Jindřiškou. Slyšela střelbu a později viděla, jak Němci vedou přes most dva muže se zdviženýma rukama. Němci oba muže totiž zajali, v blízkém lesíku je vyslýchali a v Sedlčanech zastřelili. Na druhé straně mostu byl nalezen roztrhaný průkaz a fotografie pana Plavce, zakrvavený kapesník a kaluž krve.
(zdroj: http://www.cestyvenkova.cz/media/ML/MEZI_LOMY )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2107-43096
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Arno Glaser