Valaská

Cesta Osloboditeľov, Partizánska cesta, Robotnícka, Záhradná, nezařazeno

Pomník vojakom Rumunskej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.10.2019
Umístění: Valaská, asi 3 km juhovýchodne od stredu obce Valaská na vrcholovej časti kopca Hnusné 750 m, na lúke pod mohutným hrabom, vrchol Hnusného je 0,5 km vpravo od cyklotrasy č. 5571 v smere z Valaskej do Brezna
Nápis:
NA PAMIATKU
PADLÝM
RUMUNSKÝM VOJAKOM

FEBRUÁR, MAREC 1945

OBEC VALASKÁ 2010
Poznámka:

Pomník sa nachádza neďaleko bývalých bunkrov, z ktorých nemeckí vojaci od 31. januára do 6. marca 1945 odstreľovali ťažkými zbraňami mesto Brezno. Pri oslobodzovaní Brezna a bojoch o kótu Hnusnô
padlo 302 rumunských vojakov.
(zdroj: http://www.stredoslovaci.sk/spravy-zaujimavosti-120410_velkonocna_turisticka_vychadzka )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Anton Augustín Baník

Autor: Ladislav Barabás, 02.08.2012
Umístění: Valaská, kaplnka Jána Krstiteľa
Nápis:
V TEJTO OBCI SA NARODIL
Anton Augustín Baník
1900 - 1978
VÝZNAMNÝ KULTÚRNY HISTORIK,
JAZYKOVEDEC, ARCHIIVÁR A KNIHOVNÍK
MATICE SLOVENSKEJ

VENUJE MOMS A OBEC VALASKÁ
1995
Poznámka:

Anton Augustín Baník (26.2.1900 - 29.12.1978 Martin) kultúrny historik, filológ, redaktor, knihovník a archivár. Účastník Slovenského národného povstania.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 02.08.2019
Umístění: Valaská, Cesta Osloboditeľov, stará Valaská, vedľa Pamätnej izby obce Valaská č. 18
Nápis:
OBETIAM SVETOVEJ VOJNY
1914 - 1918

Florian Bánik, Jozef Barzík, Ján Capko, Ján Cipciar, Rudolf Gruzczinský, Ján Gruzczinský, Jozef Hanko, Ján Havrila st., Ján Havrila ml., Ján Hoško, Rudolf Chladný, Martin Chodor, Ján Chudík, Ondrej Komora, Rudolf Kováčik, Jakub Kúdelka, Ján Kúdelka, Martin Kúdelka st., Martin Kúdelka ml., Štefan Kúdelka, Peter Lajtner, Matúš Mattoš, František Mikoš, Imrich Opaterný, Peter Pacera, Emil Parašín, Matúš Šatara, Ján Ševčik, Jozef Ševčik, Ľudevit Ševčik, Michal Štefanik, Ján Šuhajda, Silvester Vyletel, Jozef Zajačko

Vďační potomkovia

OBETIAM SVETOVEJ VOJNY
1939 - 1945

Igor Babic, Štefan Bánik, Karol Dzurik, Margita Grečová, Jozef Havrila, Marta Holeková, Zigmund Korbačka, Anton Kováčik, Jozef Králik, Ondrej Králik, Sabína Králiková, Gabriel Krupa, Anton Kučera, Jozef Kúdelka, Jozef Kúdelka, Ladislav Makovník, Ján Matoš, Ján Mäsiarkin, Margita Mäsiarkinová, Anton Mojžiš, Šimon Molčan, Vladimír Opaterný, Ján Poliak, Tibor Revay, Anna Siládiová,r.Gon., Ján Spišiak, Anton Sucháň, Vinco Škrabala, Albert Štubňa, Jozef Vraštiak, Ján Zelenčík

Vďační potomkovia
Poznámka:

Niektoré obete, ktoré sú uvedené na pomníku, padli alebo zahynuli nasledujúcim spôsobom:
1/ Igor Babic, 6 ročný, usmrtený mínou 8.5.1945
2/ Štefan Bánik, 41 ročný, usmrtený črepinou 23.2.1945
3/ Karol Dzurik, 19 ročný
4/ Margita Grečová, 14 ročná, usmrtená črepinou míny 22.2.1945
5/ Jozef Havrila, 42 ročný, člen RNV, zastrelený do hlavy 14.2.1945
6/ Marta Holeková, zastrelená v horárni nad Braväcovom
7/ Jozef Králik, 35 ročný, partizán, zranený pri Martine, zomrel vo Zvolene 17.9.1944
8/ Ondrej Králik, 6 ročný, usmrtený črepinou granátu 21.2.1945
9/ Sabína Králiková, 31 ročná, zasiahnutá do hlavy, zomrela v Brezne 25.10.1944
10/ Gabriel Krupa, 35 ročný, zastrelený v Bystrianskej jaskyni 31.1.1945
11/ Anton Kučera, 20 ročný, partizán, zastrelený v kolibe na Táloch 3.11.1944
12/ Jozef Kúdelka, 48 ročný, s vozom nabehol na mínu v Hnusnom 30.10.1944
13/ Ladislav Makovník, 17 ročný, partizán, zastrelený v kolibe na Táloch 3.11.1944
14/ Ján Matoš, 60 ročný, zastrelený v Malých Potôčkoch, keď vyšiel pred dom 25.10.1944
15/ Ján Mäsiarkin, 15 ročný, usmrtený mínou 3.6.1945
16/ Margita Mäsiarkinová, 18 ročná, usmrtená črepinou míny 1.3.1945
17/ Šimon Molčan, 43 ročný, usmrtený črepinou míny vo vlastnom dome 1.2.1945
18/ Ján Poliak, zastrelený v horárni nad Braväcovom
19/ Tibor Révay, 20 ročný, našliapol na mínu 6.3.1945
20/ Paulína Siládiová, rod. Gon., 52 ročná, zastrelená pod Prednými Brezinkami 25.10.1944
21/ Anton Sucháň, 18 ročný
22/ Jozef Vraštiak, 22 ročný, partizán, zastrelený v kolibe na Táloch 3.11.1944
23/ Ján Zelenčík, 47 ročný, usmrtený mínou na Ždiariku 15.5.1945

Okrem obetí, uvedených na pomníku, zahynuli ešte Pavlína Gajdošová, r. Kirdajová, Rozália Gonzurová, r. Spišiaková, Elena Chovancová, r. Spišiaková, Karol Iždinský, Milan Kukla, Anton Mojžiš, Martin Molčan, Jozef Pacera, Ondrej Podmanický, Martin Siládi, Vincent Václavík.
(zdroj: https://nasavalaska.webnode.sk/products/zoznam-obeti-2-sv-vojny/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Obetiam SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 13.08.2019
Umístění: Valaská, Partizánska cesta, cintorín v novej Valaskej, pri bočnom vchode z Partizánskej cesty
Nápis:
VEČNÁ PAMIATKA PADLÝM HRDINOM
V SNP 1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Obetiam SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.09.2019
Umístění: Valaská, Robotnícka 10, miestna časť Piesok, na Klube dôchodcov
Nápis:
PADLÍ SPOLUPRACOVNÍCI
V BOJOCH SNP V ROKU 1944 - 1945

BAČKOR FRANTIŠEK, BALCO JÁN, HUČKO ALEXANDER, BÚRIK ŠTEFAN, CABAN EMIL, CEMPEL JÁN,
DEMIAN JÁN, DEMUT ONDREJ, DEMUT VIKTOR, DROBČO RUDOLF, DROBČO JÚLIUS, DROPPA JÁN, FILADELFI JOZEF, GAJDA JÁN, HOLBÍK ALEXANDER, KINDL IMRICH, KOCMEL JÁN, KORBAČKA ŽIGMUND, KRÁLIK RUDOLF, KUČERA ŠTEFAN, KUBOVE ŠTEFAN, LEITNER VALENT, LOVIČ FRANTIŠEK, MIKOVÍNY ARTÚR, MOTYČKA JÁN, MUTIŠ JOZEF, MOJŽIŠ ANTON, PATRÁŠ MATÚŠ, PEŤKO FRANTIŠEK, PEŤKO ĽUDOVÍT, POBOŽNÝ FRANTIŠEK, REZNÁK JÁN, SAMUELČÍK JOZEF, SCHMIDT GÁBOR, SCHWABER VIKTOR, SCHWARZBACHER J., SRNKA JÚLIUS, STEHLÍK LEOPOLD, SUCHÝ JÁN, ŠÁRIK JÁN, ŠÁRIK JÁN, ŠIMKOVIČ ĽUDOVÍT, ŠIMKO FEDOR, TRAJTEĽ JÁN, TRNÍK ONDREJ, VAČOK FRANTIŠEK, WEISS FRANTIŠEK, ŽILÍK JÚLIUS

PADLI, ABY SME MOHLI ŽIŤ!
ČESŤ ICH PAMIATKE!
Poznámka:

Padlí spolupracovníci boli zamestnancami hutníckej prevádzky v Piesku, ktorá patrila do komplexu Železiarní Podbrezová. Ich mená sú aj na Pomníku Obetiam SNP pri Dome kultúry Železiarní Podbrezová.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa partizánskej brigády Za slobodu Slovanov

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.09.2019
Umístění: Valaská, Záhradná 1, stará Valaská, na budove Základnej umeleckej školy
Nápis:
V TEJTO BUDOVE BOLA
V ROKU 1944 ORGANIZOVANÁ
PARTIZÁNSKA BRIGÁDA
,ZA OSLOBODENIE SLOVANOV′
KTOREJ VELIL
LADISLAV KALINA
Poznámka:

Počas SNP bol v budove vtedajšej školy vo Valaskej výcvikový tábor partizánskej brigády Za slobodu Slovanov.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.