Runářov

Pomník osídlení českým obyvatelstvem

Autor: Jaroslav Nedbal, 15.05.2016
Umístění: Runářov, náves, poblíž křižovatky místní komunikace a silnice Konice - Jednov
Nápis:
NA PAMĚT
OSÍDLENÍ OBCE RUNÁŘOVA
ČESKÝM OBYVATELSTVEM
VYBUDOVÁNO 1948
Poznámka:

Runářov byla před první světovou válkou velká převážně německy osídlená obec, která patřila do brodeckého jazykového ostrůvku. První plány na vybudování pomníku se objevily už v roce 1919, ale k realizaci došlo až v roce 1927. Je možné, že během druhé světové války byla na pomník připsána i jména padlých z této války. Po druhé světové válce bylo místní německé obyvatelstvo odsunuto a obec byla dosídlena obyvatelstvem českým. V roce 1948 byly původní desky nahrazeny deskou připomínající dosídlení obce Čechy. V roce 2013 byl pomník v této podobě opraven.

Padlí v 1. světové válce 1914 - 1918:
Karl Grulich, Karl Kertsch, Leopold Tilscher, Karl Hirth, Franz Willert, Stefan Schmid, Johann Tilscher, Karl Bily,
Rudolf Nawratil, Josef Pawla, Josef Schuster, Karl Poles, Anton Hirth, Johann Wyroubal, Josef Wyroubal, Libor
Kertsch, Vinzenz Dawid, Thomas Schuster, Josef Dawid, Franz Trbuschek, Josef Poles.

Nezvěstní v 1. světové válce 1914 - 1918:
Franz Hoffmann, Johann Hirth, Alois Willert, Leopold Willert

Padlí v 2. světové válce 1939 - 1945:
Josef Dobesch, Ferdinand Müller, Josef Wallert, Karl Kertsch, Karl Schön, Leopold Dawid, Georg Eller, Mathias
Kertsch, Franz Pawla, Johann Tilscher, Alois Gröpl, Franz Grolich, Franz Grulich, Rudolf Kühler, Johann Tilscher,
Anton Urbarz, Raimund Schuster, Rudolf Pollak, Arthur Schön, Ewald Sedlatschek, Adolf Mrakawa, Leopold Müller,
Gustav Kertsch, Johann Kertsch, Eduard Kertsch, Alois Dostal, Josef Pawla, Gustav Otruba, Alois Trnetschka, Adolf
Kertsch, Josef Wltschek, Arnold Wallert, Adolf Mrakawa, Franz Müller, Leopold Schuster.
(zdroj: publikace Dorf- und Schulchronik der Gemeinde Runarz (Schönhengstgau) - nedatováno)

Informace k padlým z 1. světové války (doplnil Josef Marcián):
Bílý Karl: *4.11.1893 Runářov 25, vojín těšínského pěšího pluku č.100, nezvěstný, prohlášen za mrtvého 1.3.1919.
David Josef: *25.12.1880 Runářov 94, vojín 93. pěšího pluku, zemřel 23.9.1919 v záložní nemocnici č.2 Moravskoslezská, Olomouc. Pohřben 26.9.1919 na vojenském hřbitově Moravskoslezská, Olomouc. Umístění hrobu neznámé.
David Vincenz: *7.8.1878 Runářov 94, vojín 3.setniny 93.pěšího pluku dle zápisu v Seznamu ztrát z 27.2.1918 zemřel 25.8.1917. Místo neupřesněno, může jít o oblast Brestovické doliny nedaleko Sela na Krasu (45.8212639N, 13.6176886E) ve Slovinsku, kde se v té době jeho I. prapor pohyboval.
Hirt Anton: *2.12.1890 Runářov 71, domobranecký střelec 8.setniny 13.zeměbraneckého pěšího pluku, padl 1.7.1917 u vsi Burkacze (50.3526558N, 25.0265919E), dnes Burkači u Berestečka na Volyni. Pohřben na vojenském hřbitově u lesní kapličky u Chwojna okres Berestečko 2.7.1917.
Hirt Karl: *25.7.1885 Runářov 73, důstojnický zástupce 2. setniny 93.pěšího pluku, padl na bojišti 1.7.1916 u Kol.Gajenka na Volyni během krátkého převelení I. praporu z italské fronty na Volyň po ofenzívě ruského generála Brusilova. Pohřben samostatně do hrobu 1.7.1916 v Kol. Gajenka. 3.12.1914 je v Seznamu ztrát uvedeno jeho střelné zranění a léčení v okresní nemocnici v Petrinja (zřejmě město v Chorvatsku, 9 km od Sisaku).
Hoffmann Franz: *26.2.1889 Runářov 115, Záznam vojáka VHA Praha uvádí úmrtí 20.2.1916, Vrdnik, S.H.S. Chybí více informací o místě úmrtí a jednotce vojáka.
Krč Ferdinand: v matrice narození není v roce 1874 uveden, může jít o *27.4.1875 Runářov 56, dle Karty vojáka ve VHA Praha vojína 13.pěšího pluku (domobraneckého?), zemřel 12.5.1917 u Bodres (46.0952661N, 13.6435261E), dnes Bodrež na řece Soči ve Slovinsku
Krč Jozef: *1.2.1873 Runářov 56, dle záznamu vojáka VHA Praha příslušník 93.pěšího pluku, příslušný do Věžek u Kroměříže, nezvěstný z ruského bojiště od 16.9.1915. Jeho jméno je uvedeno na pomníku ve Věžkách.
Krč Karl: *6.3.1880 Runářov 2, ženatý, vojín 14.setniny 93.pěšího pluku, zemřel 19.7.1915 u Iwanie (48.7193806N, 25.6299736E), dnes Ivane-Zolote na řece Dněstr poblíž Horodenky. Ten den výbuch nepřátelského granátu zabil ze 14. setniny celkem 13 mužů a 7 bylo zraněno. Pohřbeni byli v místě úmrtí.
Krč Libor: *29.4.1870 Runářov 112, dělník v muniční továrně Wöllersdorf (47.8647464N, 16.1714794E), zemřel 28.6.1917 v Steinabrückl v Dolních Rakousích, pohřben v Steinabrückl, Wr.Neustadt, hrob 163.
Pavla Josef: 13.2.1882 Runářov 97, svobodník 9.setniny 93.pěšího pluku, padl 16.9.1915 u Zielona (49.1220003N, 25.3997328E) u města Buczacz na střelné zranění hlavy. Pohřben 17.9.1915 na hřbitově v Zielona, dnes název Zelena.
Pleva Alois: *23.2.1878 Runářov 126, ženatý v Čechách pod Kosířem, Záznam vojáka VHA Praha uvádí příslušnost k 90.pěšímu pluku (doplňovací okres Jaroslaw, dnešní Polsko), nezvěstný na ruském bojišti od 10.6.1916. Chybí další informace. Je uveden na pomníku v Čechách po Kosířem.
Polk Karl: *7.5.1887 Runářov 55, desátník 10.setniny 13.zeměbraneckého pěšího pluku, padl 5.9.1915 u vsi Kniaginin (50.4781658N, 25.3554025E) blízko Dubna na Volyni na ruské frontě. Pohřben 5.9.1915 v Dublany.
Schmied Stefan: *23.12.1900 Runářov 21, příslušník 13. střeleckého pluku, nezvěstný od června 1918 na italské frontě. V Záznamu vojáka má poznámku dělník. Datum a místo úmrtí neznámé. Prohlášen za mrtvého.
Schuster Josef: *23.9.1883 Runářov 74, ženatý od roku 1911, zeměbranecký vojín 3.setniny 13.zeměbraneckého pluku, zemřel 18.4.1917 v Zokanestie (?) okres Kimpulung dnes Campulung Moldovenesc (47.5290944N, 25.5613097E) v Rumunsku. Pohřben na vojenském hřbitově v Zokanestie u domu č. 78 19.4.1917.
Schuster Thomas: 16.12.1878 Runářov 74, ženatý, tkadlec v Runářově, narukoval 15.2.1915 k 93.pěšímu pluku, odešel na ruskou frontu a od dubna 1915 kdy psal své manželce je nezvěstný. Prohlášen za mrtvého k 1.3.1919.
Tilscher Josef: *30.3.1890 Runářov 13, svobodný, nádeník, podle Karty vojáka VHA Praha vojín 93.pěšího pluku, padl v boji 20.5.1915 při bojích u Klimentówa (50.6562144N, 21.4502008E) blízko Tarnobřehu v dnešním Polsku na střelné zranění břicha - uvedl svědek smrti František Dospiva z Krakovce do protokolu v roce 1923. S největší pravděpodobností však jde o vojína 3.setniny 13. zeměbraneckého pluku. 16.7. 1915 byl uveden v seznamech ztrát jako zajatý. Pohřben na bojišti.
Tilscher Leopold: *15.6.1888 Runářov 1, ženatý od roku 1913, rolník, desátník 13.setniny 93 pěšího pluku, padl 2.4.1916 u Rarancze (48.3423000N, 26.0679414E ), dnes Ridkivci severněji Černovic, na kótě 218 m, v Bukovině. Pohřben 3.4.1916 na hřbitově v Rarancze.
Vyroubal Johann: *10.5.1881 Runářov 86, střelec střeleckého pluku č.4, zemřel 30.8.1918 v polní nemocnici v místě Fallina (?) v Itálii. Datum pohřbu neznámý, dle karty vedle polní nemocnice.
Vyroubal Josef: *18.12.1878 Runářov 86, ženatý od 1910, vojín 93.pěšího pluku, zemřel v zajetí v Rusku 4.4.1917 ve městě Ačinsk (56.2692617N, 90.4999658E) Jenisejské gubernie na Sibiři na tyfus. Pohřben na městském hřbitově v Ačinsku. Dnes Krasnojarský kraj.
Willert Alois: *16.8.1883 Runářov 69, svobodný, povoláním pokrývač, příslušný ve Weidhofenu ve Štýrsku, nastoupil vojenskou službu v roce 1914 k 93. pěšímu pluku a odešel s ním na ruskou frontu. Zajat 15.7. 1915 (zřejmě u Ivane – Zolote na Dněstru), naposledy psal na podzim 1915 z ruského zajetí a od té doby je nezvěstný. Prohlášen za mrtvého k 1.10.1917.
Willert Franz: *22.2.1897 Runářov 5, domobranecký vojín 93. pěšího pluku, padl v boji na střelné zranění břicha na výšině Bania (49.0390783N, 24.3781383E) u Kaluše 11.7.1917. Pohřben 17.7. u posledního domu severně od hřbitova v Kaluši.

(zdroje: archív VHA Praha, Österreichische Nationalbibliothek Wien, mapy.cz, bádáme.cz. matriky mza.cz, VETS.cz, stránky Signum belli 1914-1918, Severomoraváci za Velké války – 3 díly a Zeměbranci z Hané 1914-1918)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7103-21724
Souřadnice: N49°34'23.13'' E16°52'35.97''
Pomník přidal: Jaroslav Nedbal
Doplnění informací: Josef Marcián

Pomník federalizace

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Runářov, náves, naproti pomníku osídlení českým obyvatelstvem
Nápis:
28.10.1968
Poznámka:

v současnosti (2020) nápisová deska chybí


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7103-21725
Souřadnice: N49°34'22.62'' E16°52'37.67'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Pavlína Koncošová