Príbelce

Pamätná tabuľa Janko Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 25.04.2011
Umístění: Príbelce, dom č. 32
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
V ROKOCH 1846 - 1848
SLOVENSKÝ REVOLUČNÝ BÁSNIK
JANKO KRÁĽ
Poznámka:

Janko Kráľ (24.4.1822 Liptovský Mikuláš - 23.5.1876 Zlaté Moravce) často označovaný ako básnik-burlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V roku 1848 po prvých impulzoch revolúcie burcoval poddaný ľud do povstania proti feudálom. Ľudové povstanie, ktoré vyvolal bolo potlačené v marci 1848, po jeho chytení a mučení ho spolu s J. Rotaridesom odviedli do väzenia v Šahách, neskôr až do januára 1849 v Pešti, kde ho odsúdili na smrť. Údajne na zásah bána J. Jelačiča ho po 10 mesiacoch väzenia prepustili na slobodu. V marci 1849 bol v Liptovskom Mikuláši, kde velil dobrovoľníkom a národnej garde. V septembri 1849 sa znovu zúčastnil revolučných bojov v Krupine ako kapitán slovenských dobrovoľníkov. Po skončení revolúcie pôsobil v štátnej službe na rôznych miestach, naposledy v Zlatých Moravciach, kde i zomrel v chudobe.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Janko Kráľ a Ján Rotarides

Autor: Ladislav Barabás, 25.04.2011
Umístění: Príbelce, dom č. 135
Nápis:
V TOMTO DOME BOLI CHYTENÍ
V ROKU 1848
SLOVENSKÍ REVOLUČNÍ BUDITELIA
JANKO KRÁĽ
A
JÁN ROTARIDES
Poznámka:

Janko Kráľ (24.4.1822 Liptovský Mikuláš - 23.5.1876 Zlaté Moravce) často označovaný ako básnik-burlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V roku 1848 po prvých impulzoch revolúcie burcoval poddaný ľud do povstania proti feudálom. Ľudové povstanie, ktoré vyvolal bolo potlačené v marci 1848, po jeho chytení a mučení ho spolu s J. Rotaridesom odviedli do väzenia v Šahách, neskôr až do januára 1849 v Pešti, kde ho odsúdili na smrť. Údajne na zásah bána J. Jelačiča ho po 10 mesiacoch väzenia prepustili na slobodu. V marci 1849 bol v Liptovskom Mikuláši, kde velil dobrovoľníkom a národnej garde. V septembri 1849 sa znovu zúčastnil revolučných bojov v Krupine ako kapitán slovenských dobrovoľníkov. Po skončení revolúcie pôsobil v štátnej službe na rôznych miestach, naposledy v Zlatých Moravciach, kde i zomrel v chudobe.
(zdroj: Wikipédia)

Ján Alexander Rotarides (15.2.1822 Rykynčice - 8.12.1900 Drienovo) básnik, učiteľ. V marci 1848 s Jankom Kráľom búrili medzi poddanými v Honte do boja za práva a proti feudálom, začo ho väznili v Šahách a Pešti do roku 1849.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martiun 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás