Bystrá

Pamätná tabuľa František Švantner

Autor: Ladislav Barabás, 03.04.2010
Umístění: Bystrá 61, Obecný úrad Bystrá
Nápis:
V TEJTO OBCI
SA NARODIL, ŽIL A TVORIL
SPISOVATEĽ
FRANTIŠEK ŠVANTNER
1912 - 1950
VENUJE OBEC BYSTRÁ
1997
Poznámka:

František Švantner (29.1.1912 Bystrá - 13.10.1950 Praha) spisovateľ, učiteľ, účastník Slovenského národného povstania, člen Revolučného národného výboru v Bystrej. Vyznamenanie: Rad T. G. Masaryka III. tr. in memoriam.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás