Dobrá Voda u Českých Budějovic

Pomník obětem 2. světové války

Autor: František Mrvka, 06.12.2017
Umístění: Dobrá Voda u Českých Budějovic, Zacharova, parčík
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ STÁVAL POMNÍK
M. J. HUSA, KTERÝ BYL O PŮLNOCI
Z 5. NA 6.7.1939 NACISTICKÝMI
NĚMECKÝMI ZLOTŘILCI ROZBIT!
BYŤ STOKRÁT POHANĚN,
PŘECE NEPORAŽEN!
TÉTO DĚDINY DCERY A SYNOVÉ,
NECHŤ HLEDAJÍ ZAS A ZAS...
ZAČ MŘELI JEJICH OTCOVÉ!
1939 - 1945
DR. LADISLAV KLICMAN
KAREL KOLÁŘ
DR. ING. JINDŘICH KELLER
JUDR. VIKTOR TUPÝ S MANŽELKOU MARIÍ
JOSEF PROKEŠ
JAROMÍR VOGELTANZ A SYN BEDŘICH
BOHUMIL MAHR
JOSEF MATTLACH
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3102-10376
Pomník přidal: František Mrvka