Sušetice

Pomník osvobození obce

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 01.11.2017
Umístění: Sušetice, vedle požární nádržky, asi 70 m severně od silnice č. 121
Nápis:
19 9/5 45
Poznámka:

pomník zhotovil p. Šik, kameník ze Sušetic, na památku osvobození obce


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Rerych_senior