Hořenec

Hrob Obětí 2. světové války - pochodu smrti

Autor: Marek Lanzendorf, 07.07.2017
Umístění: Hořenec, po D7 směr z Prahy na Chomutov, sjezd na 70. km, na komunikaci č. 607 směrem na Nezabylice, cca po 350 metrech odbočka doprava na polní cestu, po polní cestě cca dalších 350 metrů - umístění na okraji lesíka
Nápis:
PADLI,
ABYCHOM
MOHLI ŽÍT
Poznámka:

Hromadný hrob je umístěn na židovském hřbitově Hořenec. V té době měla zdejší židovská komunita přes 170 lidí, vlastní hřbitov a synagogu. Synagoga byla zbořena a hřbitov byl až na nepatrný zbytek nacisty zničen. Na jeho místě je dnes hromadný hrob obětí ,,Pochodu smrti" z jara 1945.
Hřbitov je neznámého stáří, doložen je v 1. polovině 19. století. Během druhé světové války i po ní byl devastován. Na ploše hřbitova se dochovala tři torza náhrobních kamenů a památník na místě hromadného hrobu obětí pochodu smrti z jara roku 1945. Ze zdi zůstaly jen základy a terénní val.
(zdroje:
http://www.nezabylice.cz/historie-obce/ ; http://zidovskehrbitovy.wz.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4203-129
Pomník přidal: Marek Lanzendorf