Světce

Pomník Alfred I. Windischgrätz

Autor: Milan Lašťovka, 10.09.2017
Umístění: Světce, u cesty vedoucí podél jízdárny ve Světcích
Nápis:
(vlevo)
ALFRED I.
(zepředu)
1861
(vpravo)
WINDISCHGRÄTZ
Poznámka:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Windischgr%C3%A4tz
Pomník je součástí projektu Milníky času.
Kromě vyznačení trasy Zlaté Stezky je informativní a estetická hodnota milníků znásobena zařazením kamenosochařsky ztvárněných motivů odkazujících mj. na události a osobnosti, jež byly v minulosti s cestou a okolní krajinou spjaté a které výrazně ovlivnily Tachovsko.
Jedná se metr vysoké pískovcové kvádry. Daná prezentace historických zajímavostí nenásilnou formou podporuje rozvoj znalostí multikulturních regionálních dějin, podněcuje k zamyšlení a poskytuje osobní inspiraci.
V současnosti stojí milníků času již 19.
Zdroj: http://www.terratachovia.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°48'8.79'' E12°36'23.85''
Pomník přidal: Milan Lašťovka