Budětsko

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jaroslav Nedbal, 21.05.2017
Umístění: Budětsko, u budovy bývalého obecního úřadu
Nápis:
PADLÝM
OBČANŮM
Z BUDĚCKA
1914 – 1918

LOUČENÍ NÁŠ OSUD
SHLEDÁNÍ NAŠE NADĚJE

HAVELKA L., KOLÁŘ J., KOREC J., KOUTNÝ F., POSPÍŠIL F., POPELKA T., PŘIKRYL F. PŘIKRYL J.,
ROZSÍVAL J., ROZSÍVAL R., ROZSÍVAL M., ROZSÍVAL R., ROZSÍVAL J., ŠÍMEK M., ŠIMEK V.,
ŠIMEK M., ŠIMEK C., ŠIMEK M., ŠIMEK S., ŠIMEK J., ŠKRABAL V. ŠTAFA J.,
ŠTAFA K., SNÁŠEL J., SNÁŠEL A., SNÁŠEL J., TOMAN R., TYLŠAR A., TYLŠAR R.

UMUČENI V KONCENTRÁKU 1939 – 1945
ROZSÍVALOVÁ Mir., ROZSÍVALOVÁ Lud., KOUTNÝ Jan
Poznámka:

Slavnostní odhalení a posvěcení se uskutečnilo na svatomartinské hody r. 1923, vysvěcení provedl konický farář P. František Bílek. Do konce 60. let stával pomník u hlavní silnice, nyní je umístěn u bývalé budovy OÚ. Po roce 1945 na pomník přibyla jména umučených spoluobčanů v době 2. světové války (informace B. Fojt).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7103-21788
Souřadnice: N49°35'18.48'' E16°55'28.8''
Pomník přidal: Jaroslav Nedbal

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 09.04.2020
Umístění: Budětsko, Ve Žlebě
Nápis:
ZDE PADLI V BOJI S FAŠISTY
JOSEF MASNÝ
*25.IV.1916
+24.XI.1942
FRANTIŠEK
VYCHODIL
*10.V.1914
+24.XI.1942
LUDMILA
ROZSÍVALOVÁ
*4.III.1898
+ v dubnu 1945
MIROSLAVA
ROZSÍVALOVÁ
*1.VIII.1924
+ v dubnu 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7103-53550
Souřadnice: N49°35'13.31'' E16°55'36.73'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Hrob vojáků

Autor: Jaroslav Nedbal, 11.07.2018
Umístění: Budětsko, kříž u silnice Budětsko - Kandia
Nápis:
přední strana:
SVATÁ BARBORKO
ORODUJ ZA NÁS
zadní strana:
Věnováno na poděkování
že Božská moc zachránila
mě 13. června 1928 touto cestou
jedoucího od předčasné náhlé smrti
Poznámka:

Kříž nechal zbudovat sedlák Grulich z Nové Dědiny, který na cestě u tohoto místa přežil nehodu, při které ho přejel jeho vlastní povoz. Po skončení druhé světové války bylo toto místo na hranici katastrů Budětska a Nové Dědiny vybráno pro pohřbení šesti mužů, usmrcených 9. května 1945. Jsou zde pohřbeni údajně tři vlasovci, které popravili Sověti jako zrádce, a dále tělesné pozůstatky tří důstojníků Wehrmachtu, kteří se u nedaleké hájenky nechali v osobním automobilu roztrhat výbuchem granátu.
(zdroj: Kronika obce Nová Dědina, SOkA Prostějov)
Podle poznámek kronikáře obce Budětsko musel být hrob brzy na to otevřen a mrtví pohřbeni hlouběji, protože prý měly být vidět na povrchu jejich boty.
(informace B. Fojt, místostarosta obce Budětsko)


Souřadnice: N49°34'55.56'' E16°56'22.02''
Pomník přidal: Jaroslav Nedbal