Petráveč

Pomník Josef Požár

Autor: František Mrvka, 07.08.2017
Umístění: Petráveč, náves u kapličky
Nápis:
VZDÁLEN DOMOVA ODPOČÍVÁŠ
DALEKO V CIZÍ ZEMI.
ALE DUCH TVŮJ S NEBES VÝŠIN
POHLÍŽÍ NA RODNÉ LÁNY
I NA TVÉ DRAHÉ,
KTERÉ JSI MUSEL OPUSTITI.
NAŠE VZPOMÍNKY A MODLITBY
STÁLE K TOBĚ ZALÉTAJÍ.

PAMÁTCE SVÉHO SYNA JOSEFA,
KTERÝ PADL R.1915 NA RUS. BOJIŠTI VĚNUJÍ
FRANTIŠEK A KATEŘINA POŽÁROVI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6114-9583
Pomník přidal: František Mrvka