Zazdristj

Hrob Josef Dvořák

Autor: vets, 01.01.1111
Umístění: Zazdristj, JZ od koty 353, Zazdristj, Trembowla, Terebovlija rajon, Ternopilská oblast, Ukrajina
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Josef Dvořák, střelecký pluk 29, 12. setnina, svobodník, nar. 1.3.1885 Malý Bednárec, Jindř. Hradec – Čechy. Padl 23.7.1917, Zazdrosc, Trembovla, Halič. Pohřben 23.7.1917 jihozápad. od kóty 353 Zazdrosc, číslo hrobu 251. Opsáno podle Sterbregister, stř. pl. 29, Katol. duch. spr. u ZVV Praha; úmrtní kniha IX/101.
(zdroj: VHA kopie materiálů, ověřena podle originálu, v Praze dne 6.12.2012)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička