Křešín

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: František Mrvka, 26.06.2017
Umístění: Křešín, náves naproti kostelu
Nápis:
V UPOMÍNKU
VŠEM PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE R. 1914 18
ZA OSVOBOZENOU VLAST
FANTA LEOPOLD KŘEŠÍN
ZÍKA ANTONÍN KŘEŠÍN
RYŠAVÝ PETR KŘEŠÍN
RADANSKÝ BOH. KŘEŠÍN
SUK ANT. KRAMOLÍN
KRATOCHVÍL FRANT. BLAŽNOV
SUK JOS. KŘEŠÍN
MATĚJKA JAN BLÁZNOV
ŽIVNŮSTKA KAR. KŘEŠÍN
MARKVART VÁC. KŘEŠÍN
VESELKA ČENĚK MOHELNICE
SUK JOSEF KŘEŠÍN
HAVLÍK ANT. KŘEŠÍN
TRANTA JINDŘ. KŘEŠÍN
ZEMAN ANTONÍN
ČENĚNICE
ZÍKA KAREL
ČENĚNICE
PROKEŠ FRANTIŠEK
ČENĚNICE
POHORSKÝ KAREL
ČENĚNICE
SLAVĚTÍNSKÝ ANTONÍN
SKOČIDOLOVICE
ZÍKA JAROSLAV
KRAMOLÍN
1914 - 1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-39041
Pomník přidal: František Mrvka

Pamětní deska Vladimír Chalupa

Autor: František Mrvka, 17.12.2021
Umístění: Křešín 42, budova pošty a obecního úřadu
Nápis:
PAMÁTCE GENERÁLA LEGIÍ
BR. VLADIMÍRA CHALUPY
*6.10.1872 v KŘEŠÍNĚ, +9.5.1937 v MOR. OSTRAVĚ.
VĚNUJÍ LEGIONÁŘI OKRESU LEDEČ n. SÁZ.
Poznámka:

Vladimír Chalupa, nar. 6.10.1872 Křešín, vystudoval práva a pracoval jako soudce. V rakousko-uherské armádě byl zařazen nejdříve k 8. zeměbraneckému pěšímu pluku, do ruského zajetí padl jako nadporučík 32. zeměbraneckého pěšího pluku 1.7.1915 u Lublinu. Do legií se přihlásil 1.9.1916 v Lukojanově - Nižegorod. gubernie a byl zařazen jako vojín k 8. střeleckému pluku. V říjnu 1917 by již v hodnosti kapitána převelen k Čs. legii ve Francii, kde byl později jmenován do funkce náčelníka vojenské kanceláře Československé národní rady v Paříži. V roce 1918 vykonával funkci zmocněnce Ministerstva vojenství při velitelství Československého armádního sboru v Itálii. Konec v legiích 31.12.1919 v hodnosti podplukovník. Po ukončení války zůstal v čs. armádě a pracoval ve funkci pobočníka ministra národní obrany a později jako jeho zástupce. Od roku 1921 do roku 1927 byl vojenským přidělencem Československé republiky ve Vídni a po návratu do Prahy byl jmenován přednostou 2. oddělení Hlavního štábu branné moci. V roce 1922 byl povýšen do hodnosti plukovník, od roku 1928 brigádní generál a od roku 1933 divisní generál. Byl také držitelem řady našich i zahraničních vojenských vyznamenání. Do výslužby odešel 1.4.1934 a zemřel 9.5.1937 v Moravské Ostravě.
(zdroj: VÚA, https://www.valka.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Josef Fanta

Autor: Miloš Bach, 07.01.2020
Umístění: Křešín, hřbitov
Nápis:
JOSEF FANTA
legionář
plukovník čs.armády v.v.
*31.8.1894 +24.5.1995
Poznámka:

Josef Fanta (1894-1995), plukovník čs. armády, ruský legionář, aktivní účastník II. odboje, nositel vysokých vojenských vyznamenání, v 50. letech degradován, perzekuován a předčasně penzionován. Rehabilitován v roce 1992.” Po plukovníku Fantovi je od r. 1995 pojmenována jedna z brněnských ulic – „Fantova“.

FANTA Josef
první hodnost v legiích:vojín
Poslední hodnost v legiích: nadporučík
Hodnost rakousko-uherské armády:desátník
Bydliště:Křešín okr. Ledeč nad Sázavou
Datum narození:31.8.1894
Místo narození:Křešín okr. Ledeč nad Sázavou
Datum a místo přihlášení do legií:1.2.1917, Sumy Charkov
Datum zařazení do jiné (další) legie:5.5.1917
Konec v legiích: 10.8.1920
Zkratky armád, u kterých sloužil:LR
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 12.zem.p.pl.
První útvar v legiích:10.stř.pl.
Poslední útvar v legiích: 10.stř.pl.
Zajetí:29.3.1915, Svedník Karpaty
(Zdroj: http://www.vuapraha.cz/soldier/18276730 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°34'57.63'' E15°2'25.29'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka
Doplnění informací: Miloš Bach