Buřenice

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: František Mrvka, 26.06.2017
Umístění: Buřenice, hasičská zbrojnice
Nápis:
ZA SVOBODU BOJOVALI - ŽIVOT ZA NI VĚNOVALI
Jos. Brothánek, Theod. Pelikán
Frant. Čech, Ant. Suk
Frant. Junek, Ant. Šulc
Mat. Jirsa, Frant. Šulc
Ant. Kos, Jar. Šulc
Stan. Kos, Ant. Šedivý
Al. Kuchař, Boh. Šustr
Václ. Kuchař, Jos. Vojslavský
Frant. Lipold, Ant. Voves
Em. Poláček, Frant. Voves
Ad. Pečenka, Jan Veselý
Frant. Žáček
1914 - 1918 - 1928

NA PAMÁTKU
ČLENA SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V BUŘENICÍCH
BR. JAROSLAVA HRBKA
KTERÝ ZEMŘEL NA ZÁKOPECH MÖNCHOV
DNE 5.2.1945 VE STÁŘÍ 22 ROKŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6109-9920
Pomník přidal: František Mrvka