Odlochovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jiří Porteš, 16.06.2017
Umístění: Odlochovice, střed obce, u hlavní silnice směrem na Jankov
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH VE
SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918

ALOIS CIMRMAN
ANTONÍN CIMRMAN
FRANT. HLUŠIČKA
VÁCLAV KAUCKÝ
VÁCLAV KAUCKÝ
ANTONÍN KREJČA
FRANT. MAŠEK
ANTONÍN NOVOTNÝ
FRANT. NOVOTNÝ
FRANT. PAZOUREK
MARIAN ROMBALD
JAN SLABÝ
KAREL SLÁDEK
FRANT. VESELÝ
JOSEF VITEJČEK
ANTONÍN VONDRUŠKA

VĚNOVAL
ZBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2126-1597
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček