Dětřichov u Moravské Třebové

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Dětřichov u Moravské Třebové, jižně od obce, asi 200m po polní cesty odbočující ze silnice na Borušov
Nápis:
V TOMTO MÍSTĚ STÁVAL
V LETECH 1942 - 1945
KONCENTRAČNÍ TÁBOR PRO
ŽENY RUSKÉ, UKRAJINSKÉ,
BĚLORUSKÉ A POLSKÉ
NÁRODNOSTI. ZAHYNULO
ZDE NĚKOLI SET OBĚTÍ
NACISTICKÉ ZVŮLE.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

http://www.gruntova.cz/druha-svetova-valka/detrichovsky-tabor


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5308-6652
Souřadnice: N49°46'52.08'' E16°43'2.86''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hřbitov Obětí 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 25.06.2017
Umístění: Dětřichov u Moravské Třebové, jižně od obce, asi 200m po polní cesty odbočující ze silnice na Borušov
Nápis:
OBĚTEM
NACISTICKÝCH
ZVĚRSTEV
ZA II. SVĚT. VÁLKY
1939 - 1945
OBČANÉ DĚTŘICHOVA
Poznámka:

V Dětřichově u Mor.Třebové se nachází hromadný hrob žen uvězněných v období 2. světové války v koncentračním táboře pro těhotné ženy. Tento tábor stál nedaleko uvedeného hřbitova. Na šesti náhrobních kamenech nejsou uvedená žádná jména, ale počet obětí se odhaduje na stovky žen různé národnosti (ruské, ukrajinské, běloruské, polské) a protože se jednalo o těhotné ženy, obětmi byly i děti. Vice informací: http://www.gruntova.cz/druha-svetova-valka/detrichovsky-tabor
Občané Dětřichova vybudovali památník a označili hřbitov šesti náhrobními kameny. Odhalení památníku a hřbitova se konalo v r. 1955.
http://www.gruntova.cz/druha-svetova-valka/detrichovsky-tabor


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5308-6651
Souřadnice: N49°46'52.93'' E16°42'57.68'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka