Chleby

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Adam Vykydal, 18.05.2011
Umístění: Chleby, park ve středu obce

Nápis:
NEZAPOMENUTELNÝM LÁSKA OSVOBOZENÝCH
1914-1918

Nápisy z boků:
Z obce Chleb:
Dobiáš Mir, Dobiáš Jar, Dobiáš Old, Havlas Josef, Havlas Vác, Konůpek Al, Kurka Karel, Michl Josef, Otčenášek J, Otčenášek K, Otta Matěj, Otta Václav, Pečenka Jos, Strnad Jan, Suchánek A, Svoboda Fr, Vedral Jan, Wiener Artur

Z osady Draho:
Buldra Bed, Funda Václav, Hliněný Vác, Hofman Vác, Mrázek Vác, Pavela Kar, Psota Karel, Veselý Vác

F Přítel 1927

Přední deska:
1939-1945
Grospič Ladislav, Kadlec Josef, Musil Miroslav, Říha Josef

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03180
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pamětní deska Václav Otta

Autor: Jan Řehounek, 01.01.1111
Umístění: Chleby
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
VÁCLAVU OTTOVI,
HRDINNÉMU DŮSTOJNÍKU 6. ROTY I. PLUKU
M.J.HUSI, PADNUVŠÍMU DNE 2. DUBNA 1917
NA RUSKÉ FRONTĚ U BRZEZAN ZA SAMO-
STATNOST A SVOBODU SVÉHO NÁRODA.
NARODIL SE V TOMTO DOMĚ
DNE 15. ČERVENCE 1894.
Poznámka:

Pamětní deska, dílo L. Beneše, byla slavnostně odhalena na štítu rodného domu V. Otty dne 26. června 1927 jeho spolubojovníkem generálem Havlem.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Řehounek
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Václav Otta

Autor: Jan Řehounek, 01.01.1111
Umístění: Chleby, hřbitov
Nápis:
z fotografie nelze přečíst
Poznámka:

Ostatky Václava Otty zde byly slavnostně uloženy 25. dubna 1926.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03215
Pomník přidal: Jan Řehounek
Příprava dat: Vladimír Štrupl