Votice

Kaplířovo náměstí, Klášterní, Komenského náměstí, Malé náměstí, Masarykovo náměstí, Táborská, Vápenná

Pamětní deska Kašpar Kaplíř ze Sulevic

Autor: Arno Glaser, 13.08.2017
Umístění: Votice, Kaplířovo náměstí, budova Starozámeckého pivovaru
Nápis:
ZDE ŽIL
KAŠPAR KAPLÍŘ
RYTÍŘ ZE SULEVIC
JENŽ 21. ČERVNA 1621
SŤAT BYL NA STARO:
MĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V
PRAZE PRO SVÉ NÁBO:
ŽENSTVÍ A SVOBODU
VLASTI.
VOTICE, DNE 21. ČERVNA 1921
Poznámka:

Kaplíř Kašpar: *1535. Český rytíř, jeden z vůdců stavovského povstání 1618 – 1620. Jako generál dělostřelectva se účastnil r. 1619 obléhání Vídně stavovským vojskem pod velením hraběte Thurna. 1607 – 1610 prezidentem české královské komory, 1617 – 1621 karlštejnským purkrabím za rytířský stav, 1618 – 1620: nejvyšším zemským písařem Království českého. V únoru 1621 dle císařského listu zatčen a odsouzen k popravě na Staroměstském náměstí spolu s dalšími českými pány. Očekávalo se však, že vzhledem ke stáří (86 let) si podá žádost o milost, které by s největší pravděpodobností bylo vyhověno. Neučinil tak. 21.6.1621 jako první z rytířského stavu a čtvrtý v celkovém pořadí vstupuje na popraviště. (zdroj: Wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Rudolf Bartůněk

Autor: Arno Glaser, 13.08.2017
Umístění: Votice, Klášterní, hřbitov
Nápis:
RUDOLF BARTŮNĚK
*14.4.1887 +17.1.1947
Poznámka:

Bartůněk Rudolf: *14.4.1887 (dle VÚA 15.4.) Votice, okr. Sedlčany (dnes Benešov). Stavební asistent. RU armáda: Inft., k. k. LIR. Nr. 28, 2. ErsKomp. Zajetí: 16.8.1914 Srbsko. Verlustliste Nr. 104 z 16.1.1915, str. 8, uvádí pobyt zajatecký tábot Niš, Srbsko. Verlustliste Nr. 557 z 20.4.1917, str. 65, uvádí pobyt zajatecký tábor Asinara v Itálii a Blaye, Francie. Přihlášení do legie: 5.10.1918 Mimizan. Zařazení do legie: 10.10.1918. Legie: Čs. legie ve Francii. Útvar: 23. pěší pluk. První hodnost: vojín, poslední: desátník. Konec v legii: 1.11.1919. Demobilizován.
(zdroj: VÚA, Legie 100, VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob František Kuboušek

Autor: Arno Glaser, 13.08.2017
Umístění: Votice, Klášterní, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK KUBOUŠEK
HOSTINSKÝ
*1.VII.1902, BYL UMUČEN NACISTICKÝMI VRAHY
22.III.1943 VE VOTICÍCH PRO VĚC ČESKÉHO NÁRODA.
Poznámka:

V jeho hostinci se scházeli členové KSČ. František Kuboušek byl hned při prvním výslechu, ještě na četnické stanici ve Voticích, ubit příslušníky Gestapa.
(zdroj: www. mesto-votice.cz doba okupace )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Josef Veselý

Autor: Arno Glaser, 13.08.2017
Umístění: Votice, Klášterní, hřbitov
Nápis:
Josef
Veselý
kapitán staveb. služby v. v.
*9.3.1856
+20.12.1924

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Petr Veselý

Autor: Arno Glaser, 13.08.2017
Umístění: Votice, Klášterní, hřbitov
Nápis:
VESELÝ PETR *22.2.1883 +9.2.1950
Poznámka:

Veterán 1. světové války.
Veselý Petr: Inft., IR. Nr. 102, 1. Marschkomp. Záznam o zranění nohy a pobytu v nemocnici v r. 1914. (zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob František Cikán

Autor: Milan Lašťovka, 04.08.2018
Umístění: Votice, Klášterní, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
FRANTIŠEK CIKÁN
AUTOMECHANIK FMY "AERO"
ZRANĚN NA PRAŽSKÝCH BARIKÁDÁCH
7.V.1945
+25.V.1945, VE VĚKU 29 R.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°38'10.99'' E14°38'19.62''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Oběti 2. světové války - vězeňkyně

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.05.2019
Umístění: Votice, Klášterní, hřbitov
Nápis:
vězeňkyně č.79238
koncentračního tábora Osvětim
zastřelena nacisty
v lednu 1945 u Srbic
Poznámka:

5. ledna 1945 projížděl Voticemi od Prahy směrem na Tábor železniční vězeňský transport. V Srbicích, které jsou dnes součástí Votic, z něj vyskočila skupinka vězňů. Ostraha spustila palbu, které podlehla neznámá mladá vězeňkyně ve věku 18 až 20 let s vytetovaným číslem 79 238. Pochována byla na votickém hřbitově. Ačkoliv zbylí uprchlí vězni střelbou zasaženi nebyli (Gottlieb Kalman z Maďarska, Ester Rapaportová a Herman Leizel z Polska), na svobodě dlouho nepobyli:vzhledem k nepříznivým okolnostem se přihlásili na místních četnických stanicích, odkud byli předáni benešovskému gestapu.
(Zdroj: https://zapomnicky.pamatnik-terezin.cz/index.php/hroby-kategorie-test/109-votice )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2126-1615
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Jan a Petr Pučálkovi

Autor: Arno Glaser, 13.08.2017
Umístění: Votice, Klášterní, hřbitov
Nápis:
JAN A PETR PUČÁLKA
PADLI VE VÁLCE
Poznámka:

Pučálka Jan: *1887 Votice. RU armáda: ErsRes., k. k. NR. 28., RgtsStab. Ve Verlustliste Nr. 178 z 16.5.1915, str. 36, je veden v zajetí Niš, Srbsko.
Pučálka Petr: *26.6.1889 Votice, tamtéž hlášen. RU armáda: hodnost neuvedena, k. k. LIR. Nr. 28. Od 13.8.1914 veden jako nezvěstný v Srbsku. Prohlášen za mrtvého č.j. 39698/24.
(zdroj: VÚA, VHÚ)
Oba jsou uvedeni na pomníku padlých v 1. světové válce.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Pamětní deska vojákům Rudé armády

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.05.2019
Umístění: Votice, Komenského náměstí 177, stará radnice, v přízemí v chodbě vlevo
Nápis:
NA PAMĚŤ PŘÍJEZDU
RUDÉ ARMÁDY
OSVOBODITELKY
DO VOTIC 10.V.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem holocaustu

Autor: Arno Glaser, 13.08.2017
Umístění: Votice, Malé náměstí, parčík
Nápis:

K UCTĚNÍ PAMÁTKY
OBĚTÍ HOLOCAUSTU
VĚNUJE MĚSTO VOTICE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser