Třebeč

Pomník neznámého vojáka z 1.světové války

Autor: František Mrvka, 02.05.2017
Umístění: Třebeč, silnice směr Trhové Sviny, křižovatka
Nápis:
POCHVÁLEN BUĎ PÁN
JEŽÍŠ KRISTUS
VĚNOVÁNO BRATRU
PADLÉMU VOJÍNU
1914
Poznámka:

.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Pomník Tomáš Zíka

Autor: František Mrvka, 02.05.2017
Umístění: Třebeč, silnice směr Borovany, na konci vesnice po pravé straně
Nápis:
Upomínka věnovaná
TOMÁŠI ZÍKOVI
Z TŘEBČE
vojínu c.a k. pěš. pluku čís.91,
který padl na italském bojišti za vlast
u Jamiana na jižní frontě v Přímoří
dne 7.října 1916 v stáří 30 roků
tamtéž na voj. hřbitově pochován jest.

Drahý Tomáši náš!
Tam tedy našel jsi klid, tak daleko
od nás dotlouklo Tvé šlechetné srdce.
Tvoje hlava usnula na vždy ve
vzpomínkách na domov nedočkavše
se toužebného návratu.
Myšlenky naše zalétají k Tvému
rovu do té dálné ciziny a přinášejí
vroucí polibky na drahé Tvé rty
které ještě v poslední chvilce Tvé
šeptaly nám poslední pozdrav.
Budiž Ti cizí země lehkou!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3113-29621
Pomník přidal: František Mrvka

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: František Mrvka, 02.05.2017
Umístění: Třebeč, kaple na návsi u vodní nádrže
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH V I. SVĚTOVÉ VÁLCE
ZE TŘEBČE
CRKVA Matouš čp.7 1884-1914
DVOŘÁK Matouš čp.18 1878-1917
HRUŠKA František čp.45 1897
HRUŠKA Václav čp.45 1896
HRUŠKA Petr čp.54 1891
HRUŠKA Vojtěch čp.21 1889
KUBÍN František čp.40 1895-1915
LÁNÍK Jan čp.43 1883
MORAVEC Matěj čp.14 1883-1918
PAYER František čp.46 1884-1917
PAYER Josef čp.46 1892
PAYER Matěj čp.46 1888-1915
SEDLÁČEK Jan čp.3 1887
STRNAD Josef čp.49 1889-1916
STRNAD Matěj čp.49 1881-1915
STRNAD Petr čp.49 1883-1917
STRNAD Tomáš čp.49 1895-1916
ŠNEJDA Josef čp.16 1879-1918
ZÍKA Tomáš čp.12 1886-1916
ZMEŠKAL František čp.48 1888-1915
28.října 2008

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3113-36513
Pomník přidal: František Mrvka