Česká Olešná

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: František Mrvka, 29.03.2017
Umístění: Česká Olešná, náves, před mostem po levé straně
Nápis:
1914 - 1918

SVĚTLÉ PAMÁTCE
CHRABRÝCH BOJOVNÍKŮ
ZA SVOBODU MILENÉ OTČINY

CAPŮREK JOS. KRÁTKÝ ANT.
CAPŮREK VÁC. KRÁTKÝ ST.
HRON ANT. MACH FR.
JIRKŮ IGN. MALÝ JAN
JIRKŮ JAN MAREK HYP.
JIRKŮ STAN. MAREK RUD.
KADIČ TEOD. PITNER FR.
KOUBA FR. VANĚK ŠTĚP.
KOUBA KAR. VANÍČEK FR.
KŘIVÁNEK IGN. VONDRUŠ VÁC.
KOVÁŘ ST. HAKL KAREL
TOMŠŮ JAN

Věrni heslu ,,Uměním k svobodě"
zachováme památku Vaší, potomkům

1922

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3105-10415
Pomník přidal: František Mrvka