Otovice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Miloš Doležal, 30.07.2016
Umístění: Otovice, vedle kostela Kostel sv. Barbory
Nápis:
1914
-
1918

1939
-
1945

OBĚTEM VÁLEK

Tento pomník nechala
roku 1926 zhotovit obec
Otovice na památku 30
místních mužů padlých na
frontách 1. světové války.
Autorem je trutnovský
sochař Emil Schwantner,
který patřil mezi
významné umělce
meziválečného období
působící v tomto regionu.
Původní skleněné desky
se jmény padlých byly
z pomníku po roce 1945
odstaněny. Na bojištích
2. světové války však
padlo minimálně dalších
54 mužů z Otovic, které
v tě době měly necelých
900 obyvatel. Tento
válečný konflikt, doufejme
v našem regionu poslední,
přinesl mnoho utrpení
lidem všech národností.
Pomník je tak dnes
věnován nevinným
obětem obou zmíněných
válečných běsnění.
Jeho podoba je výsledkem
opravy provedené v roce
2011.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5201-35112
Pomník přidal: Miloš Doležal
Příprava dat: Aleš Zahradníček