Střítež

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 25.11.2010
Umístění: Střítež, ve středu obce u silnice, naproti čp. 42
Nápis:
1914-1918
PAMÁTCE PADLÝCH
SYNŮ, KTEŘÍ SE
NEDOČKALI
SLADKÉ SVOBODY
VĚNUJE
JEJICH OTČINA

FRANTIŠEK ANDRLE *1878 +1914
JAN BUBEN
*1875 +1917
JOSEF JANKO *1888 +1916
JAN TMĚJ *1894 +1915
JAN VOSTŘEL *1889 +1915
KAREL SÝKORA *1881 +1915
VÁCLAV KŘIVKA *1885 nezvěstný

JOSEF PACLÍK
ŠTÁBNÍ ROTMISTR ZAHRANIČNÍHO VOJSKA
23.VIII.1918 PADL U DUNKERGUVE 11.X.1944
JOSEF KADIDLO
RUSKÝ LEGIONÁŘ
30.VIII.1877 V GOLNOVĚ V ŘÍŠI 1.IV.1945
Poznámka:

V roce 2010 provedeno restaurování pomníku a úprava okolí. Dotace Ministerstva obrany na opravu ve výši 68 tis. Kč (zdroj CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5310-6661
Pomník přidal: Ing. František Jedlička