Mitterteich

Waldsassener Straße

Kenotaf Johann Kubitschek

Autor: Jürgen Lauterbach, 05.02.2017
Umístění: Mitterteich, Waldsassener Straße, hřbitov
Nápis:
HIER RUHEN
HEIMAT-
VERTRIEBENE
AUS DEM
SUDETENLAND

JOH. KUBITSCHEK
OBERSTLEUTNANT
*6.1.1910 VERM. SEIT 1945
IN RUẞLAND
Poznámka:

překlad:
ZDE ODPOČÍVAJÍ
VYHNANCI
Z VLASTI
ZE SUDET
........
PODPLUKOVNÍK
JOH. KUBITSCHEK
*6.1.1910 NEZVĚST. OD 1945
V RUSKU

Příjmení: Kubitschek
Jméno: Johann
Narozen: 05.01.1910
Nezvěstný od: 01.01.1945
Místo zmizení: Lomza
Zmínĕn v Pamĕtní knize na hřbitově v Bartosze (něm. Bartossen)
/pramen: Volksbund.de/ - poznámka: datum narození na kenotafu a v databázi Volksbund se o den liší.
(Łomża (česky Lomže) je město v severovýchodním Polsku, 150 km od Varšavy a 81 km od Białystoku. )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'13.16'' E12°14'58.65'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka