Brandlín

Pomník Obĕtem 1. a 2. svĕtové války

Autor: Arno Glaser, 19.11.2016
Umístění: Brandlín, náves
Nápis:
(levá strana)
1914 – 1918
DOUPNIK FRANTIŠEK
HAVLIK KAREL
ZÁVODSKÝ FRANT.
ZÁVODSKÝ JOSEF
ŠIMÁNEK FRANT.
DOUPNIK FRANTIŠEK
KAŠPÁREK JOSEF
KOVÁŘ EMIL
TVRZ ADOLF
ZÁVODSKÝ A.
ZÁVODSKÝ JOS.
HANZÁLEK JOS.

(pravá strana)
LOJKA BOH.
Z BRANDLINA
*23. 5. 1918 ZASTŘEL. 6. 11. 1941
VE 20 HOD. 6 M. v MAUTHAUSENU
Poznámka:

Lojka Bohumil (Gottlieb): *23.5.1917 Brandlín. Na pomníku uveden rok 1918. Bydlištĕ: Vídeň. Pomocník řemenáře. Spolupracovník české sekce KPÖ (komunistické strany Rakouska), zatčen 15.10.1941, transportován do Mauthausenu a tam 6.11.1941 zastřelen. Jeho jméno je uvedeno též na pamĕtní desce (vĕnované české menšinĕ), poslední v prvním sloupci, Vídeň, Leibnitzgasse 10, naproti obchodu Reno.
(zdroj: http://www.nachkriegsjustiz.at/vgew/1100_leibnitzgasse.php , http://en.doew.braintrust.at/index.php?action=gestapo )

Doupník František: *1890 Brandlín. +1.4.1915 Maďarsko, zemřel.
Havlík Karel: *1890 Brandlín. Gefr.TitKorp., IR. Nr. 81. +4.12.1917 Monte Meletta, Itálie.
Závodský František: *1896 Brandlín. Inft., k. k. LIR. Nr. 14, 7. Komp. +17.6.1916 u Cholopieszy, Rusko.
Závodský Josef: *1879 Brandlín. Inft., IR. Nr. 81. +30.12.1915 lazaret Uhry.
Doupník František: *1899 Brandlín. Inft., IR. Nr. 81. +5.9.1917 Přímoří.
Kovář Emil: Res Jäg., FJB. Nr. 25,1. Komp.
Závodsky Josef: *1895 Brandlín. Lstlnfst., IR. Nr. 81, 8. Komp. +15.6.1916 Halič.
(zdroj: VÚA, VHÚ, Oö landesbibliothek, CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3104-10244
Pomník přidal: Arno Glaser