Olbramovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.05.2019
Umístění: Olbramovice, uprostřed hřbitova s kostelem Všech svatých
Nápis:
PAMÁTNÍK PADLÝM HRDINŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 – 1918
OBČANÉ!
ZA SAMOSTATNOST NAŠI JSME V DÁLCE BOJOVALI
AŽ JSME TAM ŽIVOT DOKONALI

OLBRAMOVICE
FRANT HÁŠA, ROZ.1875.
VOJ. MACHÁČEK, ROZ.1888.
ANT. BÁRA, ROZ.1898.
PETR KŘÍŽEK, ROZ.1896.
FR. VOŘÍŠEK, ROZ.1874

ZAHRADNICE – SEMTÍNEK
ANT. RATAJ, ROZ.1889.
FR. MACHÁČEK, ROZ.1881.
FR. KVĚCH, ROZ.1886
VÁC. SPÁLENKA, ROZ.1898
VOJ. KLADIVA, ROZ.1885
FR. DVOŘÁK, ROZ.1883.

MOKŘANY – MĚSTEČKO
ANT. LUPAČ, ROZ1885.
RUD. PĚTNÍK, ROZ.1886-.
ANT. HOUDEK, ROZ.1895.
JAN VRZAL, ROZ.1884.
FRANT. ČERNÝ, ROZ.1897.

PROJEKTOVAL A. JIRSA.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2126-1588
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.05.2019
Umístění: Olbramovice, uprostřed obce, v parčíku před ZŠ
Nápis:
1914.
1918.
OLBRAMOVICE
V. Macháček – F. Háša – J. Kamín
J. Klicman – A. Bára – P. Křížek
F. Čaněk – V. Dvořák – K. Sýkora
SEMTÍNEK
F. Kvěch – V. Kladiva – F. Dvořák
V. Spálenka
ZAHRADNICE
F. Macháček – A. Rataj – B. Škarda
SEMTÍN
A. Lupač
J. Otradovec
MOKŘANY
B. Pětník
A. Lupač
MĚSTEČKO
A. Houdek – J. Vrzal

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2126-1584
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 16.10.2016
Umístění: Olbramovice, nádražní budova
Nápis:
DNE 3. 5. 1945 BYLO V TRANSPORTU SMRTI
ZASTŘELENO NĚMECKÝMI FAŠISTY
82 SYNŮ A DCER SOVĚTSKÉHO SVAZU,
POLSKA, MAĎARSKA A FRANCIE
NIKDY NEZAPOMENEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2126-1589
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Rerych_senior
Příprava dat: Jaroslav Mrvka

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.05.2019
Umístění: Olbramovice, hřbitov s kostelem Všech svatých
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
NEZNÁMÝ
SOVĚTSKÝ VOJÁK
KTERÝ PADL PŘI OSVOBOZOVÁNÍ
NAŠÍ VLASTI
V KVĚTNU ROKU 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2126-1587
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Rudolf Dvořáček

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.05.2019
Umístění: Olbramovice, hřbitov s kostelem Všech svatých
Nápis:
RUDOLF DVOŘÁČEK VRCH. INSPEKT. Č. S. D.
*13.2.1887, ZEMŘ. PO PŘEVOZU Z TEREZÍNA 11.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.05.2019
Umístění: Olbramovice, hřbitov s kostelem Všech svatých
Nápis:
ZDE ODPOČÍVAJÍ
OBĚTI FAŠISMU
Z II.SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2126-1585
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Jiří Dvořák

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.05.2019
Umístění: Olbramovice, hřbitov s kostelem Všech svatých
Nápis:
PROČ OSUD BYL TAK ZLÝ,
NEDAL TI DÉLE ŽÍT,
PROČ MUSEL JSI NÁM DRAHÝ SYNU,
V NEJKRÁSNĚJŠÍM VĚKU ODEJÍT.

ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
JIŘÍ DVOŘÁK
*23.10-1934 +27.4.1956
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.05.2019
Umístění: Olbramovice, hřbitov s kostelem Všech svatých
Nápis:
ZDE ODPOČÍVAJÍ:
82 POLITICKÝCH VĚZŇŮ, PŘÍSLUŠNÍKŮ
RŮZNÝCH NÁRODŮ, SPOJENÝCH SPOLEČNÝM BOJEM
ZA SVOBODU, SPOLEČNÝM UTRPENÍM A SPOLEČNÝM
HROBEM V ČESKÉ ZEMI. BYLI ZASTŘELENI
OD NĚMCŮ V POSLEDNÍ DNY SVĚTOVÉ VÁLKY
ROKU 1945 V KŘEŠICÍCH A OLBRAMOVICÍCH.

HOSPODINE, UDĚL JIM I NÁM STÁLÝ MÍR!
Poznámka:

Na nádraží v Olbramovicích dorazil 1. května 1945 železniční transport smrti s asi 3500 vězni z Terezína nejrůznějších národností, který směřoval do KT Dachau. Na olbramovické stanici do něj měli být přibráni vězni z tábora ve Vrchotových Janovicích. Vlak byl odstaven na místní trať ve směru na Sedlčany, nedaleko od Křešic. Zde 3. května 1945 hauptsturmfűhrer SS Graun, který sem přijel z Votic na inspekci, nařídil střílet do u vlaku postávajících vězňů, kterých bylo 70 zabito. 6. května 1945 byl vlak vrácen na olbramovické nádraží, kde sám Graun zastřelil 8 lidí a jeho žena 4. Celkem zůstalo v Olbramovicích a nad Křešicemi 82 mrtvých, pocházejících ze SSSR, Polska, Maďarska a Francie.
(Zdroj: https://www.fronta.cz/kalendar/vrazda-veznu-transportu-smrti-u-olbramovic ; https://zapomnicky.pamatnik-terezin.cz/index.php/olbramovice )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2126-1586
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf František Volevecký

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 07.05.2019
Umístění: Olbramovice, hřbitov s kostelem Všech svatých


Nápis:
FRANTIŠEK VOLEVECKÝ
*21.11.1911. +12.3.1944
V KOCENTR. TÁBOŘE V OSVĚTIMI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká