Zderadiny

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Silvie Dolejšová, 12.10.2019
Umístění: Zderadiny, na návsi u rybníka
Nápis:
Bratři
Jos. Holub *1894 +1915
Boh. Holub *1897+1918
Bratři
Fr. Adam *1886+1914
Jos. Adam *1881+1917
Ant. Adam *1883+1914
V. Prachař *1880+1917
Fr. Šourek *1891+1915
Jos. Zuran *1885+1914
Al. Lechký *1894 +1917
Fr. Vladyka *1890 +1916
J. Stodola *1888 +1916

Občanům, kteří vehnáni byvše
do války položili své životy
za cizí hříchy a zločiny.
Poznámka:

pomník obnoven v roce 2019


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2112-2675
Pomník přidal: Silvie Dolejšová

Pamětní deska Jaroslav Laušman

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 24.02.2021
Umístění: Zderadiny, na návsi, na zdi domu č. p. 23 (bývalá škola)
Nápis:
ZDE PŮSOBIL A UČIL
OD R. 1934 DO R. 1942
NÁRODNÍ MUČEDNÍK
JAROSLAV
LAUŠMAN
ŘÍDÍCÍ UČITEL

Čest jeho památce!
Poznámka:

Jméno: Jaroslav
Příjmení: Laušman
Datum narození: 23. 8. 1904
Místo narození: Zderadiny u Kácova
Národnost: Jude
Místo transportu: donucovací pracovna Pardubice, Prag-Pankratz
Datum transportu: 18. 7. 1942
Příčina/důvod odchodu: transport
Datum odchodu: 21. 9. 1942
Cílové místo (odchodu): Sachsenhausen
Poznámka: + 8.11.1942 Baubrigade 1 Düsseldorf
(zdroj: https://www.pamatnik-terezin.cz/vezen/mp-lausman-jaroslav )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2112-2695
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká