Prakšice

Pomník Obětem 2. světové války a vojákům Rudé armády

Autor: Ing. František Jedlička, 18.09.2016
Umístění: Prakšice, na travnaté ploše naproti obecnímu úřadu
Nápis:
(deska na horní straně)
NA PAMÁTKU
OBĚTEM
2. SVĚTOVÉ VÁLKY

(deska na spodní straně)
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ПАВШИМ ГЕРОЯМ
КРАСНОЙ АРМИИ
1945
PAMÁTCE PADLÝCH
HRDINŮ
RUDÉ ARMÁDY
Poznámka:

Pomník padlých ve 2. světové válce byl postaven k uctění památky padlých vojáků Rudé armády při osvobozování obce 30.4.1945 a byl odhalen v obci 9.5.1946. Byl postaven na Horních Újezdech na volném prostranství. Na fotografii jsou vidět stodoly na Dolních Újezdech a vpravo je vidět již stodola Hefkova č. 210 z Újezdů Horních. V 70 letech, po zboření starých domů na návsi, byl pomník přemístěn do středu obce před dnešní Obecní úřad. Byl přebudován -nové plány zhotovil Josef Mahdal (1933), po „revoluci“ v r. 1989 přišel o pěticípou hvězdu a stojí tam dodnes....
V boji o obec ztratila Rudá armáda 2 tanky, jeden na silnici nad Brodem u kaple sv. Václava a druhý na polích směrem od Drslavic. V obci padlo nejméně 12 vojáků: asi 4 v boji o velkostatek, jeden byl zastřelen ve dveřích domu č. 6, dva u vrat domu č. 4. Zraněno bylo 25 vojáků, kteří byli ošetřeni v budově Reifeisenky. Blízko Pašovic byl zastřelen kapitán Rudé armády, který byl převezen do Prakšic a pochován uprostřed hřbitova. Na hřbitově bylo pochováno i dalších 11 vojáků. Vojáci, kteří padli v polích mimo vesnici, byli odváženi do týlu a pochováni v Uh. Brodě. Vojáci, pochováni v Prakšicích na hřbitově, byli později exhumováni a odvezeni na společný hřbitov v Hodoníně. Společný hrob vojáků rumunské armády, dle pamětníků, je v okolí lovecké chaty v lese Vrchová a je v něm pochováno asi 20 vojáků. Němci byli pochováni místními občany tam, kde padli.
V průběhu bojů shořely nad vesnicí po pravé straně silnice do Uh. Brodu čtyři stodoly, na Újezdech 9 stodol, dalších 5 ve vesnici a 5 ve Vinohradech. Na Újezdech bylo málo stavení, která nebyla poškozena. Velmi těžce byly poškozeny hospodářské objekty velkostatku, zvláště na západní straně shořela větší část stodol a seníky pod kostelem, všechen dobytek byl odveden. Několika dělostřeleckými granáty byla zasažena střecha a věž kostela. Jedinou obětí z řad místních občanů byla Apolena Vlková č.p. 186, která byla zabita při zachraňování krávy z hořícího chléva. Na základě šetření a zjištění úřední komise byly v Prakšicích válkou způsobeny škody za 7 milionů Kč. V uvedené částce nejsou započteny značné škody na velkostatku paní Kaunicové. Mimo škody na budovách přišli občané o 73 koní.
Trvalo 10 dnů, než se osvobozenecké jednotky probojovaly ze Strání na hřebeny Bílých Karpat a po osvobození Kopytné, Nivnice a Uh. Brodu pak další 4 dny než jednotky postoupily do Prakšic, což svědčí o těžkých bojích v okolí naší obce. Osvobození se Prakšice dočkaly tedy 30. dubna 1945.
Po ukončení bojů byl v Prakšicích v prostoru Manového žlebu za kostelem umístěn oddíl motorizovaného dělostřelectva, celkem 860 mužů s výzbrojí, auty a děly. Mužstvo spalo pod stany, důstojníci byli ubytováni v domech na Horním Konci. Vztahy mezi nimi a občany byly dobré, občané měli soucit s jejich utrpením během války. Pro vojáky to byly konečně chvíle odpočinku. Prostor vesnice opustili 15. června 1945 v 7. hodin ráno za doprovodu občanů obce.
Dne 9. května 1945 se konala v obci slavnost k ukončení II. světové války. Občané a sovětští vojáci šli s hudbou na hřbitov, kde položili květiny na hroby padlých vojáků. Na slavnosti promluvil předseda místního národního výboru a major Sovětské armády. Slavnost byla ukončena hymnami.
(zdroj obecní kronika obce Prakšice)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7208-1107
Pomník přidal: Ing. František Jedlička
Doplnění informací: Ing. Václav Kostelník

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 18.09.2016
Umístění: Prakšice, na travnaté ploše pod kostelem Krista Krále
Nápis:
1914 1918
PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
VLK FRANT. *17.5.1884 +18.9.1916 V RADZIECKOVĚ
BURÁŇ JOSEF *19.12.1880 +30.12.1914 V BRZESKU
VLK JAN *28.6.1881 +24.4.1917 V KROMĚŘÍŽI
VLK JAN *28.7.1872 +1916 V ALPÁCH
BĚHŮNEK AUG. *18.9.1897 +24.10.1917 NA MONTE PIANO
MOŠTĚK FRANT. *16.5.1882 +1.2.1917 U JAKOBENI
BURÁŇ JOSEF *17.4.1898 +7.8.1917 U ST. LUCIE
BURÁŇ JAN *8.10.1892 +15.5.1915 U JAROSLAVI
FANTURA FRANT. *8.2.1878 +20.9.1914 U ANTONÍNOVA
ZEMÁNEK JAN *2.3.1876 +1919 U ODĚSE
SEDLÁČEK JAN *4.8.1879 +20.9.1915 U GORIČE
BĚHŮNEK FRANT. *15.4.1890 +1916 V ORENBURGU
VARAĎA FRANT. *15.11.1873 +15.11.1916 NA MONTE PIANO
KOSTELNÍK JOSEF *16.3.1887 +1914 V RUSKÉM POLSKU
BURÁŇ TOMÁŠ *16.7.1882 +25.5.1917 NA MONTE PIANO
MAREČEK JOSEF *22.1.1873 +20.9.1915 VE SKRBINĚ
ŠŮSTEK JOSEF *9.8.1893 +16.4.1916 V HALIČI
ZÁLEŠÁK FRANT. *10.10.1890 +1917 V JAKOBENI
ZÁBOJNÍK JOSEF *28.10.1899 +1918 V ITALII
BRAJZA JOSEF *1875 +18.5.1917 V BRIETOFU
LEG. DOLEŽÁLEK AUG. *12.11.1897 +7.8.1918 NA SIBIŘI

1939 1945
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY
ŠURANSKÝ ZDENĚK *6.2.1925 POPRAVEN 25.10.1944 V DRIETOMĚ NA SLOVENSKU
P. VLK FRANTIŠEK KNĚZ ŘÁDU TOV. JEŽIŠOVA *29.3.1904 +10.3.1945 V PRAZE NA PANKRÁCI
VLKOVÁ APOLENA *22.11.1894 +30.4.1945 ZABITA GRANÁTEM
Poznámka:

Doležálek Augustin, nar. 12.11.1897 Havřice okr. Uherský Brod. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako vojín. Zajat 16.7.1916, Brody, Do čs. legií v Rusku zařazen 8.7.1917 jako vojín k 3. střeleckému pluku. Padl 7.8.1918, Kyna.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7208-1024
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob vojáků Německé armády

Autor: archiv obce Prakšice, archiv
Umístění: Prakšice, u zadní části kostela
Nápis:
žádný
Poznámka:

Dle sdělení pamětníků byli 4 němečtí vojáci, odstřelovači, po exekuci zahrabáni v mělkém hrobu u zadní zdi kostela.
Ze vzpomínek Jana Vráblíka z Uherského Brodu:
„V roce 1945 mně bylo 19 let. Narodil jsem se roku 1926. Bylo to právě v den osvobození – šestadvacátého dubna. Naproti Kollerově hospodě v Neradicích býval nějaký nadporučík Novotný. Právě šla fronta a my jsme šli s ním odklízet tankové překážky, co Němci nadělali po Brodě. Pracovali jsme u radnice asi dvě hodiny, když přijel ruský důstojník na koni s těmi širokými rameny na plášti. Prý, kdo zná cestu do Prakšic. Já jsem se přihlásil. On mně vzal na koně za sebe a jeli jsme do starého lihovaru za nivnickým mostem.
Tam jsme šli do kanceláře, kde přede mne položili mapu. Chtěli se dostat do Prakšic mimo silnici. Ukázal jsem jim cestu do „Ameriky“, údolím pod Chrástkou a pod lesíkem v Nákladech. Dali mně sovětskou uniformu i boty a jeden mě na dvoře učil střílet ze samopalu do plechové krabice od konzervy. Na druhý den ráno mi přidělili koně.
Přejeli jsme k mlýnu na Bajovci. Tam byl dřevěný most, který Němci zapomněli vyhodit do povětří, ale přejely po něm i ty nejtěžší tanky. Byl div, že se nezbořil. Ráno jsme dojeli na kraj Brodu ke Třem svatým, k Hornímu dvoru. Od Prakšic po nás začali střílet dělostřelci.
Třetí den cestou, kterou jsem jim ukázal, jsme se dostali k Prakšicím. Tam jsme se museli zakopat, protože dělostřelci po nás neustále stříleli. Rusi tam poslali pěšáky údolím od Jelenů. Udělali na Němce obchvat a tak se dostali do dědiny ke kostelu. Němci měli na kostelní věži pozorovatelnu a z té řídili na Rusy palbu jako na střelnici. Hodně jich tam zahynulo, ale dostali se do věže a vytáhli odtamtud čtyři Němce, takové kluky, tak osmnáctileté. Zastřelili je u zdi. Ti naříkali a brečeli, když je stříleli, a prosili jak cigáni. Ostatní Němci byli u hřbitova, odkud kulomety stříleli po Rusech. Také tu hodně Rusů padlo. Seníky a budovy okolo, to všecko hořelo. Němci se vzdát nechtěli, a tak tam všichni padli.“
(zdroj: místní tisk)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Václav Kostelník, CSc.
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob vojáků Německé armády

Autor: mapy.cz, 13.10.2016
Umístění: Prakšice, pod kostelem, pietní plocha proti pomníku obětem 1. a 2. světové války (dle snímku)
Nápis:
žádný
Poznámka:

Dle pamětníků byli někteří padlí Němci pochováni na starém hřbitově - nyní cestami vymezená trojúhelníková plocha pod kostelem (parčík - volná pietní plocha). Oproti přes cestu je umístěn (přemístěn) památník obětí z 1. sv. války a kříž.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Václav Kostelník, CSc.
Příprava dat: Ing. František Jedlička