Drevníky

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 18.03.2016
Umístění: Drevníky, na návsi u kapličky
Nápis:
PADLÝM
VOJÍNŮM
VE SVĚT. VÁLCE
1914 - 1918
Z DREVNÍK
A SLOV. LHOTY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2107-26844
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Rerych_senior
Příprava dat: Zdeněk Malčánek