Daleké Dušníky

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 18.03.2016
Umístění: Daleké Dušníky, střed obce
Nápis:
SBOR DOBR. HASIČŮ
V DAL. DUŠNÍKÁCH
VĚNUJE NA PAMÁTKU
SVÝM BRATŘÍM PADLÍM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
V R. 1914. - 1918.
JAROLÍMEK JOS.
HORN ALOIS
ČERMÁK JOSEF
ČERMÁK ANTONÍN
ČERNÝ LUDVÍK
JECH JOSEF
JECH ANTONÍN
JECH VINCENC
JECH BOHUMIL
DRMLA FRANT.
FÁRA FRANT.
CHÝLE FRANT.
PALAN KAREL
ČERNÝ JOSEF
KADLEC JOSEF
ŠPÍNA JOSEF

ČERNOHORSKÝ FRANT.
PECHAČ FRANT.

V. ŠKVÁRA
Poznámka:

Pravopisná chyba ve slově "padlým" je opsána z pomníku.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2107-55503
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Rerych_senior
Příprava dat: Zdeněk Malčánek