>> Německo >> Wiesau

Wiesau

Tonwerkstraße

Pomník odsunu německých obyvatel

Autor: Gerhard Schmidt-Grillmeier, 14.09.2016
Umístění: Wiesau, Tonwerkstraße, před budovou nádraží
Nápis:
Der Bahnhof Wiesau war neben Furth i. W. und Hof/Moschendorf die erste Anlaufstation von mehr als 700 Zügen der aus ihrer Heimat Vertriebenen. Sie bestanden aus jeweils 40 Viehwaggons mit je 1200 bis 1400 Menschen und ihrem Gepäck von 1 ca. 30 bis 50 Kilogramm. Im nahe gelegenen Barackenlager fanden sie eine provisorische Unterkunft in primitiven Massenquartieren. So wurde Wiesau von 1946 bis zur Auflösung des Lagers im Jahre 1952 ein Durchgangsort für 857 000 Menschen, bevor man sie willkürlich an unterschiedliche Zielorte in Westdeutschland weitertransportierte. Dort wurden sie nicht immer mit offenen Armen empfangen und waren zu einem entbehrungsreichen Neuanfang in fremder Umgebung gezwungen.

Wir gedenken der Opfer, die im Lager oder während des Transportes verstorben sind und auf dem Friedhof in Wiesau bestattet wurden. Wir danken allen Behörden, Organisationen und Kirchengemeinden. sowie den Frauen und Männern der Wiesauer Bevölkerung, die in selbstloser Weise den entwurzelten Menschen in ihrer Not geholfen haben. Wir mahnen, dass die Menschenrechte von jedermann geachtet werden. Krieg und Vertreibung dürfen sich nie mehr wiederholen. Errichtet im Jahre 2012 von der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Kreisgruppe Tirschenreuth

Die letztlich erfolgreiche Eingliederung der insgesamt mehr als 15 Millionen Flüchtlinge und Heimatvertriebenen im ausgehungerten und vom Krieg schwer gezeichneten Nachkriegsdeutschland war eine bewundernswerte Leistung der gesamten Bevölkerung, allerdings zum hohen Preis des Verlustes der Heimat und der Identität der Menschen aus dem Sudetenland und den ehemaligen deutschen Ostgebieten.
Poznámka:

překlad:
Nádraží Wiesau bylo spolu s Furth i. W. a Hofem / Moschendorfem prvním bodem pro více než 700 vlaků, ze svých domovů vysídlených Němců. Každý vlak se skládal z 40 dobytčích vagonů, z nichž bylo 1200-1400 lidí a jejich zavazadla. V nedalekých kasárnách našli dočasné útočiště v primitivním hromadném ubytování. Takže Wiesau byl od roku 1946 až do rozpuštění tábora v roce 1952, tranzitním místem pro 857 000 lidí, předtím, než byli dále transportováni náhodně do různých destinací v západním Německu. Tam nebyli vždy vítáni s otevřenou náručí a byli nuceni začínat od nuly v cizím prostředí.

Nakonec úspěšná integrace více než 15 milionů uprchlíků a vyhnanců, v hladem a válkou zpustošeném poválečném Německu, byla obdivuhodným výkonem celé populace, ale byla vykoupena ztrátou domova a identity lidí ze Sudet a bývalých německých území.

Vzpomínáme na oběti, kteřé zemřely v táboře nebo během přepravy a byly pohřbeny na hřbitově ve Wiesau.
Děkujeme všem orgánům, organizacím a farnostem a mužům a ženám z Wiesenau, kteří pomáhali nezištným způsobem vykořeněným lidem v jejich nouzi. Připomínáme, že lidská práva platí pro každého. Válka nesmí se nikdy opakovat. Postaveno v roce 2012 sudetoněmeckým sdružením Kreisgruppe Tirschenreuth.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°54'38.98'' E12°11'26.14''
Pomník přidal: Milan Lašťovka