Petrovice

Pamětní deska výsadek Za Prahu

Autor: Ing. František Jedlička, 03.09.2016
Umístění: Petrovice, čp. 41, bývalá pazderna, dnes rekreační domek u cesty z Petrovic do osady Ovčín
Nápis:
V TOMTO DOMKU, BÝVALÉ PAZDERNĚ
POSKYTLI MANŽELÉ BLEHOVI
VE DNECH 28. A 29. BŘEZNA 1945
ÚTULEK PĚTIČLENNÉ SKUPINĚ
SOVĚTSKÝCH PARTYZÁNŮ VYSAZENÝCH
NA VRCHU MELECHOV U LEDČE NAD SÁZAVOU,
KTERÁ SE PAK NOČNÍMI POCHODY
PŘESUNULA NA KAMENICKO.
Poznámka:

U obce Kouty u kopce Melechov jižně od Ledče nad Sázavou byla dne 25.3.1945 ze SSSR vysazena skupina ZA PRAHU, organizačně – bojový výsadek, který měl podnítit a usměrnit partyzánské hnutí v Čechách v závěrečném období války (viz také http://www.vets.cz/vpm/22028-pomnik-obetem-2-svetove-valky/#22028-pomnik-obetem-2-svetove-valky ). Výsadek měl za úkol v prostoru Jindřichův Hradec - Pelhřimov - Pacov vlastní bojovou a organizační činností strhnout civilní obyvatelstvo k ozbrojenému boji, zakládat organizace KSČ a národní výbory jako správní orgány nové státní moci a být jejich mocenským nástrojem. V době povstání přehradit ústupové cesty německé armádě. Skupinu tvořili příslušníci Rudé armády - velitel kpt. I. I. Ivanov, J. F. Gil, N. D. Maslenikov, J. S. Kucharenko, A. K. Košilov, A. K. Poljakov, I. P. Kirijev, K. N. Abalova, J. P. Basov, B. I. Kristjuk, A.L. Uzkij, I. L. Kovalčuk, G. B. Ždanov, A. M. Koreckij a československý voják, stavební inženýr Jiří Nezval (5.10.1905). Výsadek se jako celek po seskoku neshromáždil, soustředily se dvě skupiny. První kolem velitele Ivanova, druhý kolem komisaře Nezvala. Ten se po seskoku orientoval lépe, ještě v noci opustil plochu a usilovným pochodem jižním směrem po trase Rejčkov - Kaliště - Petrovice - Kletečná - Střítež pod Křemešníkem - Lešov - Dobrá Voda (viz možná souvislost http://www.vets.cz/vpm/79-pomnik-obetem-2-svetove-valky/#79-pomnik-obetem-2-svetove-valky )- Mezná - Střítež u Božejova – Knížata (viz také http://www.vets.cz/vpm/225-pomnik-obetem-2-svetove-valky/#225-pomnik-obetem-2-svetove-valky ). Pětičlenná Nezvalova skupina obešla Pelhřimov od východu a dorazila do místa předpokládaného vysazení 1. dubna 1945. Ivanovova skupina měla sedm výsadkářů, kteří se nejprve těžko orientovali a vyrazili severním směrem na Bojiště - Ovčín. Tam zjistili svůj omyl, prudce se stočili k jihu a postupovali souběžně s Nezvalovou skupinou, obcházejíce Pelhřimov od západu. Na kopec Zbihovka u osady Knížata dorazila tato skupina o dva dny později. Třetí část výsadku s oběma ženami navázala rádiové spojení a štáb 4. UF je touto cestou navigoval na místo setkání.
(dále viz http://forum.valka.cz/topic/view/46286/Za-Prahu )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6103-8690
Souřadnice: N49°32'39.63'' E15°16'25.19''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička