Čakov

Hrob Václav Klimeš

Autor: Jan Ciglbauer, 12.08.2016
Umístění: Čakov, hřbitov u kostela sv. Linharta
Nápis:
VÁCLAV KLIMEŠ
30. 11. 1913 – 22. 9. 1938

V těchto místech leží dozorce československé finanční stráže Václav Klimeš, který 22. září 1938 padl v nerovném boji se Sudetoněmeckým Freikorpsem u Cetvin v Novohradských horách.

Čakovský rodák z čp. 7 Václav Klimeš byl v kritickém roce 1938 jako dozorce finanční stráže zařazen k 13. družstvu Stráže obrany státu. 22. září 1938 přepadlo asi 150 příslušníků Freikorpsu pohraniční obec Cetviny, odzbrojilo a odvleklo na území Říše tamní družstvo SOS. U 13. družstva SOS na kótě 646 se dobrovolně přihlásili Václav Klimeš a četař Karel Boneš, že jako pátrači zjistí, co se v Cetvinách stalo. Na místo vyrazili na Klimešově motocyklu, projeli obcí Tichá a v dálce před sebou spatřili skupinu osob v čs. uniformách. Pokračovali tedy v cestě, ale netušili, že jde o dezertéry německé a maďarské národnosti, kteří na ně následně zahájili palbu. Klimeš s Bonešem seskočili z motocyklu a palbu opětovali. Dezertéři byli ve značné přesile a dvojici začali obkličovat. Václav Klimeš byl nejdříve zasažen do nohy, následně do břicha a během chvíle zemřel. Karel Boneš byl těžce zraněn průstřelem plic, ale na zákrok jednoho z dezertérů nebyl ubit, ale dopraven do nemocnice v Rakousku. Cetviny byly čs. armádou dobyty zpět 24. září 1938 za pomoci čety tančíků Tč. 33.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°58'52.32'' E14°18'27.44''
Pomník přidal: Jan Ciglbauer
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Petr Sládek

Autor: Jan Ciglbauer, 12.08.2016
Umístění: Čakov, hřbitov u kostela sv. Linharta
Nápis:
PETR SLÁDEK
26. 7. 1910 – 28. 9. 1938
Zde leží vojín československé armády Petr Sládek, který 28. září 1938 padl v nerovném boji se Sudetoněmeckým Freikorpsem u Vyššího Brodu.
Čakovský rodák z čp. 9 Petr Sládek byl ve svých 28 letech povolán jako vojenská posila 1. pěšího pluku ke Stráži obrany státu 13. září 1938 na Vyšebrodsko. 28. září 1938 začala silná vlna útoků Freikorpsu proti pozicím Stráže obrany státu v okolí Vyššího Brodu. Boje se přenesly i do ulic města, kde záškodníci začali střílet ze střech a oken. Při ústupu byl těžce zraněn štábní strážmistr Ludvík Vindra střelou do krku a vojín Petr Sládek padl v prostoru mezi Martínkovem a Studánkami. Jeho mrtvola byla okradena o doklady a peníze, ponechán mu byl jen růženec. Pohřben byl ve Vyšším Brodě a později převezen do rodné obce, kde byl znovu pohřben 27. listopadu 1938.
29. září 1938 tlak nacistů ještě zesílil a proti Vyššímu Brodu útočilo asi 600 příslušníků Freikorpsu spolu s příslušníky SS a SA. Málo početné čs. jednotky musely z města ustoupit. Teprve 30. září byl Vyšší Brod čs. armádou dobyt zpět za pomoci improvizovaného obrněného vlaku. Tehdy padl vojín Antonín Mejzlík. Německých povstalců padlo minimálně 17. Ve stejný den ale vláda přijala mnichovskou dohodu a Vyšší Brod musel být definitivně vyklizen.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°58'52.32'' E14°18'27.44''
Pomník přidal: Jan Ciglbauer
Příprava dat: Ing. František Jedlička