Čelovce

Pomník Jozef Trnka

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 30.10.2015
Umístění: Čelovce, križovatka ciest I/75 a III/2568, 4 km severne od obce Čelovce, asi 70 m od križovatky oproti zastávke smerom do Čeloviec
Nápis:
Na tomto mieste
padol hrdinskou smrťou

JOZEF TRNKA

̽3.IV.1908 †31.XII.1944

spolu s neznámimy
príslušníkmi
Sovietskej armády
v bojoch za šťastnú
budúcnosť pracujúceho
ľudu

Večná česť
a sláva
Poznámka:

Jozef Trnka bol ilegálny komunistický pracovník z Krupiny. V novembri 1944 sa stal členom partizánskeho oddielu Partizánsky prápor generála Svobodu, ktorého veliteľom bol sovietsky poručík Ivan Timofejevič Chvostikov. Partizánsky oddiel prijal takýto názov 15. novembra 1944. Jeho predchádzajúci názov bol špeciálny mínerský oddiel ruského štábu 1. československej brigády M. R. Štefánika, ktorej velil sovietsky nadporučík Pjotr Alexejevič Veličko. Bol 5. oddielom brigády. V mesiacoch november - december 1944 pôsobil oddiel Partizánsky prápor generála Svobodu na Krupinskej planine. S Červenou armádou sa spojil 28. decembra 1944 v priestore obce Čelovce, kde zotrval niekoľko dní. Jozef Trnka padol na akcii so sovietskou prieskumnou hliadkou. Po skončení bojov v okolí Krupiny bol 16. marca 1945 pochovaný na cintoríne v Krupine.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'24'' E19°7'58''
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.