Salaš

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: David Kosina, 25.06.2016
Umístění: Salaš, cca 1,5 km od obce směrem k rozhledně, vpravo u lesní zpevněné cesty v místě dnes nazývaném " U Padlých"
Nápis:
LIDÉ BDĚTE

V OBDOBÍ FAŠISTICKÉ OKUPACE 1939-1945 VEDL LID OKRESU
UHERSKÉ HRADIŠTĚ NEOHROŽENÝ NÁRODNĚ OSVOBOZENECKÝ ZÁPAS,
JEHOŽ VEDOUCÍ SILOU BYLA KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA.

NA BOJIŠTI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, V ŽALÁŘÍCH A KONCENTRAČNÍCH
TÁBORECH OBĚTOVALO SVÉ ŽIVOTY 2325 OBČANŮ NAŠEHO OKRESU.

V ROCE 1944 PŘEŠEL LID K AKTIVNÍMU PARTYZÁNSKÉMU BOJI
V DOBĚ SNP, JEHOŽ SE ZÚČASTNILA ŘADA OBČANŮ NAŠEHO OKRESU,
SE NA MORAVU PROBILA 1. ČS. PARTYZÁNSKÁ BRIGÁDA JANA ŽIŽKY.
JEJÍ SOUČÁSTÍ SE V NAŠEM OKRESE STALY NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
PARTYZÁNSKÉ ODDÍLY: KSČ ST. MĚSTO-KURINĚNKO-BOJKOVICE-
OLGA-IVAN- OVČÁČEK
DO BOJŮ SE TAKÉ ZAPOJIL ODDÍL PALCÁT-POPOVICE

OSVOBOZOVACÍ BOJE NA OKRESE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
PROBÍHALY OD 13.DUBNA DO 2.KVĚTNA 1945,
ROZHODUJÍCÍCH BOJŮ SE ZÚČASTNILA VOJSKA 40.SOVĚTSKÉ ARMÁDY
POD VEDENÍM HRDINY SSSR GENPOR. F. F. ŽMAČENKA
A V JEJÍM SVAZKU RUMUNSKÁ ARMÁDA
POD VELENÍM SBOR. GEN. N. DASCALESCU. NA ÚZEMÍ NAŠEHO OKRESU
PADLO 1190 SOVĚTSKÝCH A RUMUNSKÝCH VOJÁKŮ.

KDO PADNE V BOJI ZA SVOBODU-NEUMÍRÁ !


V TĚCHTO MÍSTECH 29.DUBNA 1945
NACISTICKÉ PROTIPARTYZÁNSKÉ KOMANDO
POVRAŽDILO DVACET OBČANŮ SALAŠE
ODHODLANÝCH AKTIVNĚ PŘISPĚT
K PORÁŽCE HITLEROVSKÉHO FAŠISMU

FERDINAND VLČEK
*1907
AUGUSTIN KOMÍNEK
*1901
JOSEF HASMANDA
*1912
JOSEF DONÁTH
*1912
JAN MOŠNER
*1911
STANISLAV HANÁK
*1922
JAN BEDNÁŘ
*1912
MICHAL ŠAFRANÍK
*1915
KAREL JURČÍK
*1921
ALOISIE ŠPIČÁKOVÁ
*1896

ALOIS PRAVDÍK
*1894
FRANT. PRAVDÍK ST.
*1899
FRANT. PRAVDÍK ML.
*1927
EDUARD PRAVDÍK
*1927
KAREL KLEM
*1909
EMIL KLEM
*1916
JOSEF KLEM
*1922
VINCENC MUCHA
*1904
ANTONÍN MUCHA
*1916
FRANTIŠEK BIČÁN
*1922
Poznámka:

Památník upomínající na tzv. Salašskou tragedii byl původně v roce 1945 vytvořen pouze jako připomínka na kameni a na místě úmrtí obětí za dřevěným plotem bylo vztyčeno 20 dřevěných křížů. Později dostaly podobu kamenných křížů s označením jmen padlých.
V roce 1985 byl vytvořen památník nový-dochovaný do dnešní podoby. Na 3 přidaných deskách je zapsána stručná historie bojů partyzánských oddílů v okrese Uherské Hradiště. Je zde zmíněna zásluha sovětských a rumunských vojsk při osvobozování tohoto území.

Jistým paradoxem byla událost, která se stala prakticky pár hodin před osvobozením obce Salaš rumunskými vojsky. V obci proběhla náborová akce do partyzánského oddílu OLGA. 20 místních mužů odešlo do lesa do myslivny na soustředění. Do obce mezitím přichází německá protipartyzánská jednotka, dle dostupných zdrojů složená zřejmě z převlečených příslušníků gestapa a také Vlasovců. Část z nich má na sobě ruské uniformy a hovoří rusky. Od občanů vyzvědí, kam odešli muži ze vsi. Muže najdou a přesvědčí je, že je mohou zavést k partyzánům. Na místě v lese zvaném Vápenice pak muže postřílí, dobijí a okradou o hodinky a cenné předměty (včetně zlatých zubů). Jednomu z mužů, panu Františku Mlýnkovi, se podaří útěkem do prudkého svahu uniknout a následně o všem podá svědectví.
Jedna z vesničanek nevěří rusky hovořícím mužům, kteří patráli po mužských obyvatelích ve vesnici a vydá se za nimi na kole. Později je její velice zohavené tělo nalezeno nedaleko místa vraždy můžu-na břehu potoka Salaška.
Celkem má tato strašlivá událost 20 obětí. Střelbu slyší skutečná partyzánská jednotka ukrývající se v okolí a v následné přestřelce se jí podaří zabít několik příslušníků německé protipartyzánské jednotky. Zbytek těchto zločinců uteče do lesa. Hned druhý den poté v ranních hodinách do vesnice Salaš dorazí rumunská armáda a definitivně ji osvobodí.

zdroj:
http://www.turistika.cz/mista/salas-pamatnik-obetem-tragedie
informační tabule u památníku padlým

V roce 2008 provedena rekonstrukce památníků.
zdroj: CEVH MO


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7207-841
Souřadnice: N49°9'0.17'' E17°19'54.18''
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Aloisie Špičáková

Autor: David Kosina, 25.06.2016
Umístění: Salaš, cca 1,5 km od obce u lesní zpevněné cesty-naproti pomníku padlých u břehu potoka Salaška
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ
BYLA 29.4.1945
FAŠISTY SUROVĚ ZAVRAŽDĚNA
ALOISIE ŠPIČÁKOVÁ
Poznámka:

Aloisie Špičáková byla dne 30.4.1945 pohřbena do společného hrobu na místním hřbitově s 19 zabitými muži z obce Salaš.

V CEVH MO není pomník samostatně evidován.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7207-841
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Obětem 1.a 2. světové války

Autor: David Kosina, 25.06.2016
Umístění: Salaš, v travnatém svahu u hřbitova, cestou od Velehradu vlevo za obecním úřadem směrem ke kapli
Nápis:
PADLÝM, SPOLUOBČANŮM V I. A II. SVĚT. VÁLCE-OBČANÉ!

BIČÁŇ METOD., BRUNCLÍK JAN, KRÁTKÝ FR., MINKS ALOIS, MUCHA ANT., PETÁK FRANT., RŮŽIČKA AL., ŠMÍD JOSEF, ŠUSTR KLIM., ZEMÁNEK KL., ZEMÁNEK MET., ZERZÁŇ FR.

BEDNÁŘ JAN, BIČÁŇ FRANT., HANÁK STAN.,
HASMANDA JOS., JURČÍK JOSEF, JURČÍK KAREL
KLEM EMIL, KLEM JOSEF, KLEM KAREL, MUCHA ANT., MUCHA VIN., PRAVDÍK AL., PRAVDÍK ED.,
PRAVDÍK FR., PRAVDÍK FR. ST., ŠAFRANÍK MICH., ŠPIČÁKOVÁ AL., VLČEK FERDIN., DONÁTH JOSEF, KOMÍNEK AUG., MOŠNER JAN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7207-827
Pomník přidal: David Kosina

Hromadný hrob Obětí 2. světové války

Autor: David Kosina, 25.06.2016
Umístění: Salaš, hřbitov, ve směru od Velehradu ve svahu - odbočka vlevo za obecním úřadem
Nápis:
MICHAL
ŠAFRANÍK
*21.10.1915
ZASTŘELEN
29.4.1945

EDUARD
PRAVDÍK
*13.3.1927
ZASTŘELEN
29.4.1945

FRANTIŠEK
PRAVDÍK
*4.7.1927
ZASTŘELEN
29.4.1945

FRANTIŠEK
PRAVDÍK
*31.3.1899
ZASTŘELEN
29.4.1945

ALOIS
PRAVDÍK
*21.5.1894
ZASTŘELEN
29.4.1945

FRANTIŠEK
BIČÁN
*17.6.1922
ZASTŘELEN
29.4.1945

STANISLAV
HANÁK
*30.4.1922
ZASTŘELEN
29.4.1945

JOSEF
KLEM
*29.1.1922
ZASTŘELEN
29.4.1945

EMIL
KLEM
*1.5.1916
ZASTŘELEN
29.4.1945

KAREL
KLEM
*28.1.1909
ZASTŘELEN
29.4.1945

VINCENC
MUCHA
*17.2.1904
ZASTŘELEN
29.4.1945

ANTONÍN
MUCHA
*9.12.1916
ZASTŘELEN
29.4.1945

JAN
MOŠNER
*1.1.1911
ZASTŘELEN
29.4.1945

FERDINAND
VLČEK
*31.9.1907
ZASTŘELEN
29.4.1945

JOSEF
DONÁTH
*14.4.1912
ZASTŘELEN
29.4.1945

KAREL
JURČÍK
*15.1.1926
ZASTŘELEN
29.4.1945

AUGUSTIN
KOMÍNEK
*21.1.1901
ZASTŘELEN
29.4.1945

JOSEF
HASMANDA
*6.4.1912
ZASTŘELEN
29.4.1945

JAN
BEDNÁŘ
*24.4.1912
ZASTŘELEN
29.4.1945

ALOISIE
ŠPIČÁKOVÁ
*1.9.1896
UMUČENA
29.4.1945


VAŠE VELIKÁ OBĚŤ ZA SVOBODU, VELIKÝ ODKAZ NÁM I BUDOUCÍM.
TA VAŠE VELIKÁ OBĚŤ ZA VELIKÝ ZÁVAZEK NÁS I BUDOUCÍCH.
Poznámka:

V roce 2008 provedena celková obnova.
zdroj: CEVH MO


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7207-925
Souřadnice: N49°8'20.56'' E17°20'34.67'' (hřbitovní kaple)
Pomník přidal: David Kosina