Čím

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 07.02.2016
Umístění: Čím, kaplička na rozcestí v obci
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH
VE SVĚT. VÁLCE Z ČÍMI
JOSEF BUDKA, *12.2.1892, PADL NA RUSKÉM BOJIŠTI 11.11.1915,
FRANTIŠEK MARŠÁLEK, *24.9.1899, ZEMŘEL V SRBSKU 24.2.1919,
VÁCLAV KRAMATA, *28.8.1893, PADL NA ITALSKÉM BOJIŠTI 19.9.1916,
RUDOLF KRAMATA, *17.4.1885, ZEM. PO VÁL. ÚTRAPÁCH 9.2.1919,
JAROSLAV PETRÁK, *25.5.1900, PADL V SRBSKU 30.12.1918,
FRANTIŠEK SNOPEK, *24.2.1888, PADL NA RUSKÉM BOJIŠTI 15.8.1915,
ANTONÍN SNOPEK, *24.2.1890, PADL NA RUSKÉM BOJIŠTI 10.7.1915,
JOSEF CIHELKA, *2.3.1889, PADL V RUSKU 19.3.1916,
JAN FAIT, *23.1.1876, PADL V SRBSKU 17.12.1915,
JOSEF SAKAŘ, *21.8.1887, ZEMŘEL V UHRÁCH 5.4.1915
BUDIŽ VÁM CIZÍ ZEMĚ LEHKOU!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2107-26919
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Rerych_senior