Anzola d´Ossola

Via dei Martiri, nezařazeno

Pomník Jaroslav Král a Italští partyzáni

Autor: obec Anzola d´Ossola, archiv
Umístění: Anzola d´Ossola, blíže neupřesněno
Nápis:
KRAL JARA
CECOSLOVACCO
(jména ostatních spolubojovníků)
Poznámka:

viz hrob zde


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Ing. Jozef Špánik
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Jaroslav Král

Autor: obec Anzola d´Ossola, archiv
Umístění: Anzola d´Ossola, Via dei Martiri, hřbitov - provincie Verbano-Cusio-Ossola v oblasti Piemont
Nápis:
KRAL JARA (CECOCLOVACCO)
Poznámka:

Jaroslav Král odejel s protektorátním vládním vojskem - prapor číslo 6, Hradec Králové dne 24. května 1944 do Itálie, kde již 9. července zběhl k partyzánům. Dle italských pramenů Jaroslav Král padl dne 6. srpna 1944 v obci Anzola d´Ossola (region Piemont, provincie Verbano – Cussio – Ossola) jako příslušník partyzánského oddílu Beltrani v průběhu bojů poblíž hory Massone (2161 m n/m.). Třinácti příslušníkům tohoto partyzánského oddílu se podařilo probít z nepřátelského obklíčení, následně sestoupili do obce Anzola d´Ossola, kde měli v úmyslu přenocovat a odpočinout si. Zde byli zastiženi oddílem italské fašistické milice (tzv. „Černé košile“), při následné přestřelce utrpěla část partyzánů zranění, po vystřílení munice padli všichni do zajetí. Ranění partyzáni (sedm mužů) včetně vojína Krále byli na místě postříleni (Jaroslav Král, Giovanni Bagaini, Giuliano Ferri, Luciano Paganotto, Giovani Tosi, Giuseppe Verrua a Ferdinando Villa). Zbylí zajatci (šest mužů) byli odvedeni a krátce poté veřejně popraveni zastřelením (Riccardo Mira d´Ercole, Aldo Leopoldo Mordenti, Ernesto Morea, Armando Rizzolo, Luigi Rossi a řecký partyzán „Aristolele – Aristoteles“). Jaroslav Král je pohřben na místním hřbitově v obci Anzola d´Ossola ve společném hrobě se svými dvanácti spolubojovníky z oddílu Beltrani a se třemi dalšími partyzány z obce Anzola d´Ossola (Antonio Badini, Alessandro Moschini a Romildo Talamoni). V obci byl vybudován rovněž pomník padlým partyzánům, na kterém je uvedeno i jméno Jára Král. Dne 6. srpna 2014 se při příležitosti 70. výročí smrti třinácti partyzánů z oddílu Beltrani uskutečnil u jejich pomníku pietní akt, pořádaný místní pobočkou ANPI. ZÚ Řím získal od místního zastupitelstva obce Anzola d´Ossola čtyři fotografie hrobu a pomníku Jaroslava Krále a jeho spolubojovníků.
(zdroj: Velvyslanectví České republiky Řím, PhDr. Ing. Jozef Špánik)

Jaroslav Král, nar. 27.2.1925, příslušník 6.2. - briggata Alpina, padl v boji 6.8.1944, Itálie.
(zdroj: http://vuapraha.cz/soldier/5808985)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Ing. Jozef Špánik
Příprava dat: Ing. František Jedlička