Radošovice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a komunistické totality

Autor: ing. Zdeněk Rerych_senior, 01.07.2018
Umístění: Radošovice, náves ve středu obce
Nápis:
Jan Bábinský *1886 †1915
František Fridrich *1889 +1916, Antonín
Houdek *1875 †1916 Josef Houra *1878
+1916, Karel Hřebíček *1892 +1914, František
Kout *1885 +1915, Antonín Popovský *1874 +1916,
František Randáček *1888 +1914, Matěj Randáček
*1894 +1916, Vincenc Randáček *1892 +1917, Antonín
Škvor *1894 +1915, Alois Zeman *1887 +1916, Jan Zeman
*1878 +1916, Alois Zrno *1889 +1914, František Žáček *1889
+1916, Josef Žáček *1886 +1914
PAMÁTCE PADLÝM
RADOŠOVSKÝM
SPOLUOBČANŮM
V I. SVĚTOVÉ VÁLCE

V koncentračním táboře
zahynulo 5 členů
rodiny Voglových
Radošovice 68
PAMÁTCE OBĚTÍ
RADOŠOVSKÝCH
SPOLUOBČANŮ
VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE

Vystěhováni pro výstrahu
při zakládání JZD
Rodina Adamcova, Radošovice 30
Rodina Zemanova, Onšovice 1
Naši političtí vězni
Alois Kukla, obchodník, 12 let
Miloslav Matoušek, řídící učitel, 10 let
Jaroslav Matoušek, učitel, 10 let
P. Alois Jaroslav Moc OFM, 6 let
PAMÁTCE UTRPENÍ
RADOŠOVSKÝCH
SPOLUOBČANŮ V DOBĚ
KOMUNISTICKÉ TOTALITY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: ing. Zdeněk Rerych_senior

Hrob Antonín Škvor

Autor: Milan Lašťovka, 08.05.2016
Umístění: Radošovice, hřbitov severně obce
Nápis:
RODINA ŠKOVOROVA
-----
Antonín - + v stáří 21 let.
Poznámka:

foto v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'37.92'' E14°52'5.24'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka