Ostředek

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 07.05.2016
Umístění: Ostředek, křižovatka v obci naproti č.p.58
Nápis:
PADLÝM VOJÍNŮM VĚNUJE OBEC.
SKÁLA JOSEF STÁR 45 R.
KRÁČMERA JAN " 37 "
BOROVAN FRANTIŠEK " 36 "
FIFKA JOSEF " 35 "
ŠIŇOR FRANTIŠEK " 35 "
PĚNKAVA FRANTIŠEK " 34 "
MUSIL JAN " 34 "
PLAČEK JOSEF " 33 "
NENÁHLO ANTONÍN " 33 "
PLAČEK KAREL " 31 "
HLAVÁČEK FRANTIŠEK" 31 "
PALUSKA VÁCLAV " 29 "
KUČERA JAN " 27 "
LAŠTOVKA JOSEF " 25 "
KOBIAN ALOIS " 25 "
KRATOCHVÍL FRANTIŠEK " 24 "
SMRKOVSKÝ JOSEF " 23 "
KŘÍŽEK KAREL " 22 "
ŠTĚPÁNEK VÁCLAV " 22 "

1914 1918
VÍTEJ BOUŘE! VYKOUPENÍ SLIBUJE
TVŮJ STRAŠNÝ ZJEV VE TVÉM RACHOTU A ŘEVU SVOBODY MNE ZDRAVÍ ZPĚV!
SV. ČECH

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-31335
Souřadnice: N49°50'4.29'' E14°49'44.86''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Jaroslav Červinka

Autor: Milan Lašťovka, 07.05.2016
Umístění: Ostředek, zeď zámku (domov důchodců)
Nápis:
*1848 ZDE SE NARODIL +1933
GENERÁL JAROSLAV ČERVINKA
ORGANISÁTOR ČSL. VOJSK NA RUSI
Poznámka:

V 18 letech vstoupil jako dobrovolník do rakouské ar­mády, s níž se účastnil války r. 1866. Po válce zůstal na vojně a dosáhl u hulánů hodnosti nad­poručíka. Byl přijat do rus­ké armády v r. 1875. V ruských službách za­žil druhé válečné tažení proti Turecku r. 1878. V roce 1909 odešel do pense jako generálmajor. Když vypukla 1. světová válka, bylo mu 66 let. Přesto se dobrovolně hlásil do armá­dy, neblť viděl, že nadchází doby, kdy se bude rozhodovat o bytí a nebytí našeho národa. V r. 1915 byl mu svěřen úkol generála pro zvláštní služby při štábu náčelníka kyjevského okruhu. Tím se dostal do těsných styků s naším nově se tvořícím vojskem v Rusku. Rok nato svěřilo mu ruské vrchní velitelství organizovat II. Československou divizi. Jeho velké zkušenosti a nadšení tuto obtížnou práci velmi umožnily. V listopadu 1917 ruské hlavní velitelství povolilo vytvořit československý armádní sbor, stal se generál Červinka inspektorem našich zá­ložních vojsk v Rusku. Této funkce se vzdal v březnu 1918, když naše vojsko odcházelo z Ruska do Francie. Do svobodné vlasti se vrátil přes Ukrajinu. V roce 1924 odešel znovu do výslužby po plných 59 letech vojenské služby.
(zdroj: forum.valka.cz, www.karelvasatko.cz/zivotopisy...-/cervinka-jaroslav )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-36913
Souřadnice: N49°50'3.64'' E14°49'51.63''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Jaroslav Zelinka

Autor: Milan Lašťovka, 08.05.2016
Umístění: Ostředek, hřbitov
Nápis:
RODINA
ZELINKOVA
Z ČAKOVA
JAROSLAV *28.1.1897 +24.12.1998
RUSKÝ LEGIONÁŘ
1915 -1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°49'56.29'' E14°49'30.08''
Pomník přidal: Milan Lašťovka