Fláje (zaniklá obec)

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Neudert Alexander, archiv
Umístění: Fláje (zaniklá obec)
Nápis:
Zur Ehre
der toten und lebenden krieger von
Fleyh

Welt Krieg
1914 - 1918
Poznámka:

Pomník zničen novodosídlenci po roce 1945, ves Fláje zanikla v souvislosti s výstavbou VD Fláje v roce 1963.
Celkové foto pomníku se pravděpodobně nezachovalo.
Text: "Na počest mrtvých a živých bojovníků z Flájí"
"Světová válka"
"1914 - 1918"
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A1je
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Fl%C3%A1je


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°40'50.38'' E13°35'16.78'' (střed přehrady)
Pomník přidal: Milan Lašťovka