Veselí nad Moravou

Pomník Obětem holokaustu

Autor: Feťour, 11.09.2012
Umístění: Veselí nad Moravou, Masarykova, židovský hřbitov
Nápis:
K'DOŠIM - MUČEDNÍCI
Z PRACHU JSI A V PRACH SE OBRÁTÍŠ!
DNI ČLOVĚKA SE PODOBAJÍ PRCHAJÍCÍMU PTÁKU.
(hebrejský nápis)

VĚNOVÁNO VĚČNÉ PAMÁTCE FAŠISTY UMUČENÝCH
L.1939 - 1945

BEER GUSTAV, GRÜNNUT PETR
BEEROVÁ BERTA, LÖWY OTTO
BEER HANUŠ, LÖWYOVA RITA
BEER LEO, HERZOG BERTOLD
BUSTINA JOSEF, KLEIN HUGO
BUSTINOVÁ HERMINA, KLEINOVÁ FRIEDA
BUSTINOVÁ NADĚŽDA, LÖWY ARTUR
DIAMANTOVÁ BERTA, LÖWYOVA GRETA
FRANK MORIC, LÖWY JIŘÍ
GALLIA HERRMAN, LÖWYOVÁ IDA
GALLIOVÁ TEREZIE, LÖWY EMIL
GALLIA JINDŘICH, LÖWY OTTO
GALLIOVÁ VALERIE, MUNKOVÁ ŽOFIE
GALLIOVÁ EDITA, REICHSFELD EMIL
GRÜNFELD HUGO, REICHSFELDOVÁ ELIŠKA
GRÜNFELD GRETA, REICHSFELDOVÁ EVA
GRÜNFELD HANUŠ REICHSFELDOVÁ MARTA
GRÜNHUTOVÁ FRANTIŠKA, REICHSFELD OTTO
GRÜNHUTOVÁ OLGA, REICHSFELD LEO
GRÜNHUT ARNOŠT, REICHSFELD JIŘÍ
GRÜNHUT MAX, REINEROVÁ EVŽENIE
GRÜNHUTOVÁ GERTA, REINER KAREL
GRÜNHUT OTTO, REINER JAN
Poznámka:

Beer Gustav: *15.7.1883 - +Osvětim, Beerová Berta: *5.7.1893 - +Osvětim, Beer Hanuš: *14.4.1915 – +16.8.1942 Majdanek, Beer Leo: *29.5.1924 - +Osvětim, Bustina Josef: *8.1.1860 - +6.2.1943 Terezín, Bustinová Naděžda: *15.6.1938 - +Osvětim, Bustinová Irma: *30.3.1913 - +Osvětim, Diamantová Berta: *22.1.1871 - +Osvětim, Mořic Frank: *18.3.1885 - +Osvětim, Gallia Heřman: *15.4.1878 – 30.7.1944 Terezín, Galliová Tereza: *26.10.1884 - +Osvětim, Gallia Jindřich: *3.7.1895 - +Osvětim, Galliová Valerie: *22.4.1911 - +Osvětim, Galliová Edita: *19.5.1933 - +Osvětim, Grünfeld Hugo: *16.1.1894 -Osvětim, Grünfeldová Greta: *1.8.1899 - +21.12.1943 Osvětim, Grünfeld Hanuš: *15.2.1930 - +Osvětim, Grünhutová Fanny: *2.12.1870 - +Osvětim, Grünhutová Olga: *21.9.1903 - +Osvětim, Grünhut Arnošt: 29.7.1907 - +Osvětim, Grünhut Max: *1.6.1916 - +Osvětim, Grünhutová Gerta: *24.8.1907 – Osvětim, Grünhut Otto: *10.9.1931 - +Osvětim, Grünhut Petr: 29.4.1936 - +Osvětim, Herzog Bertold: *12.7.1867 - +Osvětim, Klein Hugo: *14.9.1887 - +Osvětim, Kleinová Frieda: *7.3.1917 - +Osvětim, Löwy Artur: *8.6.1896 - +Osvětim, Löwyová Greta: *17.2.1908 - +Osvětim, Löwy Jiří: 2.4.1933 – Osvětim, Löwyová Ida: *16.6.1900 - +Osvětim, Löwy Otto: *24.3.1933 - +Osvětim, Munková Žofie: 23.11.1909 - +Osvětim, Reichsfeld Emil: *29.12.1894 - +Osvětim, Reichsfeldová Eliška: *22.11.1892 – Osvětim, Reichsfeldová Eva: *9.6.1924 - +Osvětim, Reichsfeldová Marta: *1.8.1903 - +Osvětim, Reichsfeld Otto: *6.1.1925 - +Osvětim, Reichsfeld Leo: *17.8.1927 - +Osvětim, Reichsfeld Jiří: *10.8.1936 - +Osvětim, Reiner Karel: *14.6.1921 - +Osvětim.
Některá jména se nepodařilo s daty ztotožnit a zároveň databáze udává některá křestní jména německy.
(zdroj: holocaust.cz, db.yadvashem.org)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°56'59.01'' E17°22'40.59'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 18.06.2012
Umístění: Veselí nad Moravou, Masarykova 119, na budově MÚ
Nápis:
TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ STALI SE
Z POLITICKÝCH A RASOVÝCH PŘÍČIN V LETECH 1939 – 1945
OBĚTÍ NĚMECKÉ NACISTICKÉ ZVLČILOSTI.
ANDRÝSEK JAROSLA, BÁRTEK ONDŘEJ, CELETKA OTTO PADL V ZAHRAN. ARMÁDĚ,
ČAJKA FRANTIŠEK, FOJTÍK FRANTIŠEK, FOJTÍK JOSEF, FROLEK ANTONÍN, GRABEC ANTONÍN,
MUDR HLOBIL JOSEF, JANÁSEK KAREL, KORYČANSKÝ VLADIMÍR, KLUBUS MIKULÁŠ,
KRATOCHVÍL RUPERT, KUDÍLE FRANTIŠEK, KUDÍLKOVÁ ANNA, LACINA FRANTIŠEK,
LANGER JAROSLAV, LECIÁN ANTONÍN, LÍPA VÍDĚSLAV, MELICHÁREM RUDOLF, MORKUS JOSEF,
PETRUCHA JAR. PADL V ZAHRAN. ARMÁDĚ, PETRUCHA JOSEF, PIVKA BOHUMÍL,
ŠTEFKOVÁ MARIE, ŠTURM BOHDAN, ŠRÁMEK ALOIS, VŠETULOVÁ MARIE, ZAHNÁŠ JAN,
ZAHRADNÍK FRANT. PADL V ZAHRAN. ARMÁTĚ
ROD. BEEROVA 4 ČLENOVÉ
ROD. BUSTINOVA 3 ČLENOVÉ
ROD. FRIEDOVA 2 ČLENOVÉ
ROD. GALLIOVA 5 ČLENŮ
ROD. GRÜNFELDOVA 3 ČLENOVÉ
ROD. GRÜNHŮTOVA 7 ČLENŮ
ROD. LÖWYOVA 4 ČLENOVÉ
ROD. MUNKOVA 2 ČLENOVÉ
ROD. REICHSFELDOVA 6 ČLENŮ
ROD. WURZELOVA 2 ČLENOVÉ
5 ČLENŮ CIKÁNSKÉ RODINY DANIELOVY
21 ČLENŮ CIKÁNSKÝCH RODIN HOLOMKOVÝCH
NEZAPOMÍNÁME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6218-17768
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek