Křepenice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 29.01.2016
Umístění: Křepenice, náves
Nápis:
SVÝM PADLÝM BRATRŮM
1914-1918
Čedík Václav, Čejda Jan, Havelka Antonín, Hrbek Josef, Pošmura Josef, Prejzek Karel, Sůsa Josef, Sůsa Václav, Sůsa Josef, Žák Štěpán

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2123-01704
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Rerych_senior
Příprava dat: Jaroslav Mrvka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 29.01.2016
Umístění: Křepenice, severně asi 1 km nad obcí
Nápis:
LIDÉ BDĚTE!
ČEST PAMÁTCE UMUČENÝCH
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE
V LÉTECH 1944-1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2123-55578
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Rerych_senior
Příprava dat: Jaroslav Mrvka