Nebočady

Kostelní

Hrob Rudolf Jänich - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 05.02.2016
Umístění: Nebočady, Kostelní, zrušený řím. kat. hřbitov u kostela sv. Vavřince
Nápis:
Bez nápisu.
Poznámka:

Rudolf Jänich: *1889 Ziebernik, dnes Severní Terasa, sídliště Stříbrníky, Ústí n/L. Příslušný v obci Blankartice. Inft., IR. Nr. 42. Zemřel na následky války 13.6.1919 v Boleticích n/L a byl pohřben na hřbitově Nebočady. Hrob není možno dnes lokalizovat.
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Franz Bittner - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 05.02.2016
Umístění: Nebočady, Kostelní, zrušený řím. kat. hřbitov u kostela sv. Vavřince
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Bittner Franz: *1887 Gartitz ( Kartitz ), dnes Choratice. Poručík u pěšího regimentu č. 94. +19.8.1915 v Děčíně a 22.8.1915 pohřben na zdejším hřbitově. Hrob není možno dnes lokalizovat.
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob německých vojáků - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Nebočady, Kostelní, zrušený řím. kat. hřbitov u kostela sv. Vavřince
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Hrob dvou neznámých vojáků Wehrmachtu, vedle márnice, z čelního pohledu vlevo. V současné době nepřístupno. Dle plánku velitelství stanice SNB v Boleticích.
(zdroj: SOaK Děčín)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hroby německých vojáků - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 02.03.2019
Umístění: Nebočady, Kostelní, obecní hřbitov, vedle kostela sv. Vavřince
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Jedná se o dva hromadné hroby neznámých vojáků Wehrmachtu. Na snímku označen vpravo je hrob 20 vojáků, vlevo 5 vojáků. Místo odkrokováno, na plánku velitelství stanice SNB Boletice jsou přesné rozměry.
(zdroj SOaK Děčín)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Arno Glaser