Kráľ

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 23.09.2011
Umístění: Kráľ, pred evanjelickým kostolom
Nápis:
POSTOJ PÚTNIK A SPOMEŇ SI
NA TÝCH NOVOKLENOVČANOV,
KTORÍ POLOŽILI ŽIVOTY V
SVETOVÝCH VOJNÁCH A NA-
ŠICH PREDKOV, KTORÝCH PRACH
ODPOČÍVA NA CMITERI
V NOVOM KLENOVCI
1827 – 1947 – 1997

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás